Zajęcia dodatkowe

Konsultacje i fakultety

Pobierz PDF

Zajęcia fakultatywne dodatkowo płatne

Pobierz PDF

Zajęcia fakultatywne wliczone w czesne

Pobierz PDF

KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PROWADZĄCA JOHANNA GARCIA
KLASY 1-8

Koło plastyczno-hiszpańskie

Są to zajęcia dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem hiszpańskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach.

Zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, poczucia estetyki, staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy. Zajęcia oprócz umiejętności czysto językowych również przyczyniają się do usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej, rozbudzania pomysłowości i zainteresowań twórczych.

Cel zajęć to:

 • Pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Organizacja specjalnych przedsięwzięć np. tygodnia filmów hiszpańskich lub dnia hiszpańskiego.
 • Przygotowanie i prezentacja projektów na temat kultury krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Przygotowanie do egzaminu kompetencji z języka hiszpańskiego i konkursów językowych.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z najnowszych technologii.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy oraz umiejętności pracy i współdziałania w grupie.
 • Wyszukiwanie szczegółowych informacji w różnego typu wypowiedziach, dialogach – na bazie tekstów autentycznych.
 • Stosowanie odpowiednich środków językowych dla wyrażenia swoich intencji uczuć i emocji.
 • Opisywanie ilustracji oraz szczegółów na nich zawartych dotyczących osób, czynności i miejsc.
 • Rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dopasowywanie.
 • Posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym oraz słownikiem online w celu rozwiązywania trudniejszych sytuacji językowych w
  tym tłumaczenia zwrotów.

KOŁO FILOZOFICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH

Koło filozoficzne dla zaawansowanych jest przeznaczone dla uczniów klas ósmych, którzy odczuwają potrzebę poszerzenia swojej filozoficznej wiedzy oraz głębszego zrozumienia posiadanych już wiadomości. W związku z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, tematyka tegorocznych zajęć obejmuje m.im. zagadnienia dotyczące filozofii polityki, filozofii społecznej oraz filozofii umysłu. Uczniowie mają możliwość przyjrzeć się wybranym koncepcjom filozoficzno-politycznym, które wpływały na bieg historii lub kształtowały świadomość ludzką. Spotkania są również czasem refleksji nad współczesnym światem, globalną polityką, jej powiązaniami z ekonomią i nowoczesnymi technologiami, próbą zrozumienia procesów cywilizacyjnych oraz ich związku z „naturą ludzką” i obowiązującymi „standardami” etyczno-moralnymi. Podczas zajęć analizujemy teksty filozoficzne, analizujemy filmy i materiały wideo – ale przede wszystkim rozmawiamy.

KOŁO MATEMATYCZNE

„ Matematyka  jest delikatnym kwiatem, który rośnie  nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak”.           
Jean Fabre

Koło matematyczne ,, Z matematyką na ty ” jest przeznaczony dla uczniów klas VI – VIII uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, uczestniczących bądź zamierzających uczestniczyć w konkursach: ,,Kangur Matematyczny”, Alfik,  Olimpus, kuratoryjny Konkurs Matematyczny.

W nauczaniu matematyki szczególne znaczenie mają metody i formy przekazu wiedzy. Wymaga to zatem skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, rozwijania zainteresowań uczniów i wdrażania ich do samodzielnej pracy.

Koło matematyczne daje uczniowi możliwość rozwijania swoich zainteresowań i głębszego obcowania z matematyką. Zajęcia koła opierają się na rozwiązywaniu problemów matematycznych, zadań o podwyższonym stopniu trudności, szarad i łamigłówek. Uczniowie mają też możliwość poznać treści  z historii matematyki – wybitnych matematyków, ciekawe liczby, ich układy, dawne jednostki miary.

                                                                                 Opracowała    Agata Gołowicz

 

KOŁO TANECZNO-JĘZYKOWE

PROWADZĄCA: MONIKA MOSKIEWICZ-RACHWAŁ

KLASY: III-VI

Koło taneczno – językowe „EXPLORE ENGLISH IN DANCE”

Koło taneczno, językowe ‘Explore English in Dance’, przeznaczone będzie dla klas od III do VI. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Na zajęciach uczniowie poznają rożne techniki różnych stylów tanecznych, ich podstawowe kroki, rytm melodii oraz tempo, jak również nauczą się krótkich układów z każdej tematyki tanecznej.

KLUB GRACZA

PROGRAM KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KATARZYNA MĄKA

KLUB GRACZA DLA KLAS MŁODSZYCH

Opis: Zajęcia są przeznaczone dla dzieci, które przejawiają zainteresowanie grami planszowymi, karcianymi, konstrukcyjnymi oraz multimedialnymi. Gry dostępne współcześnie zapewniają dzieciom wysiłek umysłowy, rywalizację, poszerzają wiedzę z zakresu j.polskiego, matematyki, przyrody, geografii, historii itp. Gry umożliwiają wybór i realizację własnej strategii, wciągają, zaskakują, bawią i uczą. Pozwalają na kontakty z rówieśnikami. Uczą pokory oraz respektowania ustalonych zasad. Odprężają, motywują do dalszego działania, dowartościowują a także uczą jak znosić porażki.

Częstotliwość: 1 raz 45min w tygodniu

Cele:

 • Rozwój wyobraźni, doskonalenie pamięci.
 • Rozwój logicznego myślenia.
 • Rozwój zdolności matematycznych i językowych.
 • Konstrowanie własnych gier planszowych.
 • Wdrażanie do współpracy z rówieśnikami.

Tematy do zrealizowania:

 • Poznanie historii gier i ich rodzajów.
 • Zapoznanie z grami planszowymi i konstrukcyjnymi szkolnymi, nauczycielki oraz dzieci. Zrozumienie sensu instrukcji.
 • Wdrażanie do bezpiecznego grania online. Bezpieczeństwo w sieci.
 • Czasopisma związane z tematyką gier.
 • Gry w szkolnych tabletach.
 • Przydatne aplikacje dla dzieci.
 • Konstruowanie i prezentacja własnych gier planszowych.

KOŁO LOGOMOCJI

PROWADZĄCY: GRZEGORZ TRAWIŃSKI

KLASY 1-8

Na zajęciach uczniowie poznają zaawansowane komendy i metody sterowania żółwiem, przy okazji ucząc się myślenia i działania algorytmicznego.

KOŁO PROGRAMOWANIA

PROWADZĄCY: GRZEGORZ TRAWIŃSKI
KOŁO PROGRAMOWANIA
KLASY 1-8

Na zajęciach uczniowie poznają zasady budowy algorytmów i programowania w językach wysokiego poziomu.

KOŁO INFORMATYCZNE

Prowadzimy naukę programowania, w formie zabawy, od klasy pierwszej, używając języka BALTIE.

Również SCRATCH fascynuje dzieci ze względu na swoją prostotę i szybki wizualny efekt pracy. Staramy się używać poleceń oryginalnych, tj. w języku angielskim. Dla uczniów klas starszych wdrażamy programowanie PYTHON oraz proponujemy pomoc podczas udziału w konkursach i olimpiadach.

KOŁO DRAMA CLASSES

KOŁO TEATRALNE, EWA TRĘBSKA- ZOZULA
KLASY 3-8.

Zajęcia teatralne, na których uczniowie nauczą się podstaw ruchu scenicznego, tworzenia etiud teatralnych i będą się świetnie bawić. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

KOŁO TEATRALNE

Dziecko jest aktywne i ciekawe świata. Pragnie doświadczać, działać i uzewnętrzniać swe przeżycia. Cechuje je naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć, emocji i uczuć. Chcąc twórczo wychowywać dziecko, pozwolić na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, trzeba tworzyć sytuacje, by samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby rozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je ocenić, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie. Stwarza to nasze szkolne koło teatralne.Uczestnictwo dzieci w kółku teatralnym wyzwala w nich ogromną spontaniczność.Granie scenek nie tylko pozwala przeżyć treści, ale pobudza aktywność własną dzieci, co prowadzi do tworzenia nowych sytuacji i nauki nowych zachowań.  Dziecko staje się samodzielne i kreatywne. Zabawy dramatyczne wyrabiają samodzielność w myśleniu i działaniu. Rozwijają wyobraźnię oraz ekspresję twórczą i słowną /połączoną z mimiką i gestem/, ruchowo-muzyczną /ruchy ciałem, tańce i piosenki/ i plastyczną /dekoracje, stroje, rekwizyty/.

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7

PROWADZĄCA: IWONA MANIKOWSKA
KLASA 7

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów klasy 7. Są to dodatkowe zajęcia, które odbywają się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki od godz.16.4 do godz.17.30.

Głównym celem koła jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach którego uczniowie przygotowują się do egzaminu FCE z języka angielskiego i konkursów przedmiotowych, a także poszerzają wiedzę objętą programem nauczania w szkole podstawowej.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO FLYERS

PROWADZĄCA: IWONA MANIKOWSKA
KLASA 4
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU FLYERS

Koło języka angielskiego English for Young Learners adresowane jest do uczniów klasy 4. Są to dodatkowe zajęcia dla uczniów którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim , dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach oraz wspierające uczniów w przygotowaniach do egzaminu na poziomie A2 Flyers. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki od godz.7.40 do 8.25.

Głównym celem koła jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach którego uczniowie przygotowują się do egzaminu na poziomie A2 Flyers z języka angielskiego i konkursów przedmiotowych, a także poszerzają wiedzę objętą programem nauczania w szkole podstawowej.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU A2 KEY

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów klas od 6 do 8. Są to dodatkowe zajęcia, które odbywają się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach. 

Głównym celem koła jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach którego uczniowie przygotowują się do egzaminu FCE z języka angielskiego (poziom B2)  i konkursów przedmiotowych, a także poszerzają wiedzę objętą programem nauczania w szkole podstawowej.

KOŁO TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA Z ELEMENTAMI PLASTYKI

PROWADZĄCA: KATARZYNA BARTOSIAK
TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA Z ELEMENTAMI PLASTYKI
KLASY 1-3

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających dużą pomysłowość, oryginalność myślenia, a także wrażliwość intelektualną. Dzieci stają się pewniejsze siebie, bardziej otwarte na nowe pomysły, na ludzi, nowe sytuacje. Zajęcia zawierają w sobie ćwiczenia uaktywniające i rozwijające kreatywność i twórcze podejście do problemów. Uczniowie uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań.

KOŁO FIZYCZNO-CHEMICZNE

PROWADZĄCY: MARIUSZ ŁUBIK
KLASA 7  / KLASA 8

Koło fizyczno-chemiczne „science is fun” to zajęcia adresowane dla klas 7 odbywające się w środy o godzinie 7.40 zaś dla klas 8 we wtorki o godzinie 7.40.

Celem zajęć jest niwelowanie zaległości w nauce z przedmiotów ścisłych oraz wspieranie uczniów wybitnie zdolnych w postaci przygotowania ich do konkursów z fizyki i chemii. Poza konkursami tematycznymi skupimy się również na przygotowaniu do konkursu praktycznego hodowli kryształów organizowanego co roku przez Uniwersytet Śląski. W ramach zajęć przewidziana jest hodowla ogromnego kryształu siarczanu miedzi wykorzystując minimum 3 kg tego związku. Hodowla kryształu odbywać się będzie przez cały rok a opiekę nad nim będą sprawować wszyscy uczniowie zapisani na zajęcia.

KLUB MŁODEGO AUTORA

PROWADZĄCY MARIA ASMAN
KLUB MŁODEGO AUTORA – KLASY IV-VII

Program Klubu Młodego Autora to propozycja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VII Polsko Angielskiej Szkoły Podstawowej „Mentis” w Warszawie.

Celem Koła jest redagowanie gazetki szkolnej podsumowującej bieżące wydarzenia z życia szkoły oraz przedstawiającej obszary zainteresowań uczestników Klubu. Praca nad wspólnym projektem jest formą aktywizowania twórczości dzieci, rozbudzania ich zainteresowań i zdolności. Stanowi również doskonałe narzędzie wychowawcze, umożliwiające ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń) i wyzwalające emocje, ale także uczące wiary we własne możliwości i współpracy w grupie rówieśniczej. W trakcie zajęć uczniowie posiądą umiejętność wspólnego rozwiązywania konfliktów, nauczą się odwagi w korzystaniu z wolności słowa, ale także wezmą za nią odpowiedzialność. Zaplanują i zorganizują działania własne i kolegów, ukształtują poczucie estetyki, będą pracować na sukces indywidualny i zespołowy. Świadomie włączą się we współtworzenie tradycji szkolnej i zbliżą szkołę do środowiska lokalnego.

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE SZKOT

PROWADZĄCY: MARIA ASMAN
SZKOLNE KOŁO TEATRALNE (SZKOT) – KLASY IV-VIII

SzKoT to propozycja koła zainteresowań dla klas IV-VIII. Zajęcia odbywają się w dwugodzinnym bloku raz w tygodniu, po zakończeniu lekcji. Oprócz udziału w rozmaitych konkursach, festiwalach i przeglądach, ideą przewodnią Szkolnego Koła Teatralnego jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, umiejętności walki z tremą oraz otwarcie na drugiego człowieka. W trakcie zajęć odbywają się nie tylko próby do przygotowywanych przez Koło spektakli, ale także liczne ćwiczenia aktorskie – od logopedycznych po te, które doskonalą orientację sceniczną i in. Istotne jest, że każdy członek Koła jest nie tylko aktorem – w miarę swoich predyspozycji i chęci może także zaangażować się w pozostałe aktywności teatralne (tworzenie scenografii, projektowanie kostiumów, pisanie scenariuszy czy podkładów muzycznych, tworzenie choreografii itd.). 

KOŁO ORIGAMI

PROWADZĄCA: PAULINA JAGIELSKA
KLASY 1-3

Opis zajęć koła plastyczno-technicznego „Przygoda z origami. Origami to czarodziejski świat, w którym każdy odkryje dla siebie radość tworzenia” (Zulal Ayture – Sheele)

Origami to tradycyjna japońska sztuka składania papieru. Stanowi ona ciekawą metodę wspierającą rozwój dziecka. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu uczeń odbiera wrażenia, angażując wszystkie możliwe zmysły.

Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach sztuki origami, pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, rozwija inicjatywę dziecka, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. Origami cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.
Koło „Przygoda z origami” jest kierowane do uczniów klas I-III. Będzie odbywać się raz w tygodniu dla chętnych dzieci. Osobą prowadzącą zajęcia jest p. Paulina Jagielska.

KOŁO CHEMICZNE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: MARIUSZ PAWEŁ ŁUBIK
KLASY 4-6
KOŁO CHEMICZNE

Zajęcia koła chemicznego zostały przygotowane z myślą o klasach 4-6 w celu ukazania im ciekawszej strony nauki. Zajęcia będą w głównej mierze nastawione na hodowlę regularnych kryształów z przeróżnych, bezpiecznych substancji. Zajęcia będą wzbogacone równieź o zajęcia z retrofotografii, któa polega na wywoływaniu zdjęć ze starych kliszy. Dzieci również dowiedzą się jak powstają nadruki na koszulkach i jak farbuje się tkaniny w przemyśle odzieżowym. Przewidziane są również zajęcia z chemii molekularnej min. przygotowanie jadalnego kawioru z dostępnych składników w kuchnii. W zajęcia będą wplecione elementy z dziedziny fizyki. Dzieci dowiedzą się dlaczego promieniowanie UV jest szkodliwe, jak powstaje obraz a na zajęciach zwieńczone będzie to w postaci budowy kamery Obscura. Pozytywnym elementem ubocznym tych zajęć będzie opanowanie przez dzieci materiału z chemii tj. metod rozdziału substancji, znajomość zasad BHP pracowni chemicznej, znajomość sprzętu laboratoryjnego itp. Zajęcia koła chemicznego pozwolą dostrzec dzieciom fakt, że chemia jako nauka jest dostrzegalna w każdej dziedzinie życia i jest bardzo nam potrzebna. W przyszłości pomoże im chętnej uczyć się tego przedmiotu w klasie 7.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 15.55.

Pobierz bezpłatny ebook

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej infomacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Close