Zajęcia dodatkowe

Konsultacje i fakultety

Pobierz PDF

Zajęcia fakultatywne dodatkowo płatne

Pobierz PDF

Zajęcia fakultatywne wliczone w czesne

Pobierz PDF

KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PROWADZĄCA JOHANNA GARCIA
KLASY 1-8

Koło plastyczno-hiszpańskie

Są to zajęcia dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem hiszpańskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach.

Zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, poczucia estetyki, staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy. Zajęcia oprócz umiejętności czysto językowych również przyczyniają się do usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej, rozbudzania pomysłowości i zainteresowań twórczych.

Cel zajęć to:

 • Pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Organizacja specjalnych przedsięwzięć np. tygodnia filmów hiszpańskich lub dnia hiszpańskiego.
 • Przygotowanie i prezentacja projektów na temat kultury krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Przygotowanie do egzaminu kompetencji z języka hiszpańskiego i konkursów językowych.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z najnowszych technologii.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy oraz umiejętności pracy i współdziałania w grupie.
 • Wyszukiwanie szczegółowych informacji w różnego typu wypowiedziach, dialogach – na bazie tekstów autentycznych.
 • Stosowanie odpowiednich środków językowych dla wyrażenia swoich intencji uczuć i emocji.
 • Opisywanie ilustracji oraz szczegółów na nich zawartych dotyczących osób, czynności i miejsc.
 • Rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dopasowywanie.
 • Posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym oraz słownikiem online w celu rozwiązywania trudniejszych sytuacji językowych w
  tym tłumaczenia zwrotów.

KOŁO FILOZOFICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH

Koło filozoficzne dla zaawansowanych jest przeznaczone dla uczniów klas ósmych, którzy odczuwają potrzebę poszerzenia swojej filozoficznej wiedzy oraz głębszego zrozumienia posiadanych już wiadomości. W związku z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, tematyka tegorocznych zajęć obejmuje m.im. zagadnienia dotyczące filozofii polityki, filozofii społecznej oraz filozofii umysłu. Uczniowie mają możliwość przyjrzeć się wybranym koncepcjom filozoficzno-politycznym, które wpływały na bieg historii lub kształtowały świadomość ludzką. Spotkania są również czasem refleksji nad współczesnym światem, globalną polityką, jej powiązaniami z ekonomią i nowoczesnymi technologiami, próbą zrozumienia procesów cywilizacyjnych oraz ich związku z „naturą ludzką” i obowiązującymi „standardami” etyczno-moralnymi. Podczas zajęć analizujemy teksty filozoficzne, analizujemy filmy i materiały wideo – ale przede wszystkim rozmawiamy.

KOŁO MATEMATYCZNE

„ Matematyka  jest delikatnym kwiatem, który rośnie  nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak”.           
Jean Fabre

Koło matematyczne ,, Z matematyką na ty ” jest przeznaczony dla uczniów klas VI – VIII uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, uczestniczących bądź zamierzających uczestniczyć w konkursach: ,,Kangur Matematyczny”, Alfik,  Olimpus, kuratoryjny Konkurs Matematyczny.

W nauczaniu matematyki szczególne znaczenie mają metody i formy przekazu wiedzy. Wymaga to zatem skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, rozwijania zainteresowań uczniów i wdrażania ich do samodzielnej pracy.

Koło matematyczne daje uczniowi możliwość rozwijania swoich zainteresowań i głębszego obcowania z matematyką. Zajęcia koła opierają się na rozwiązywaniu problemów matematycznych, zadań o podwyższonym stopniu trudności, szarad i łamigłówek. Uczniowie mają też możliwość poznać treści  z historii matematyki – wybitnych matematyków, ciekawe liczby, ich układy, dawne jednostki miary.

                                                                                 Opracowała    Agata Gołowicz

 

KOŁO TANECZNO-JĘZYKOWE

PROWADZĄCA: MONIKA MOSKIEWICZ-RACHWAŁ

KLASY: III-VI

Koło taneczno – językowe „EXPLORE ENGLISH IN DANCE”

Koło taneczno, językowe ‘Explore English in Dance’, przeznaczone będzie dla klas od III do VI. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Na zajęciach uczniowie poznają rożne techniki różnych stylów tanecznych, ich podstawowe kroki, rytm melodii oraz tempo, jak również nauczą się krótkich układów z każdej tematyki tanecznej.

KLUB GRACZA

PROGRAM KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KATARZYNA MĄKA

KLUB GRACZA DLA KLAS MŁODSZYCH

Opis: Zajęcia są przeznaczone dla dzieci, które przejawiają zainteresowanie grami planszowymi, karcianymi, konstrukcyjnymi oraz multimedialnymi. Gry dostępne współcześnie zapewniają dzieciom wysiłek umysłowy, rywalizację, poszerzają wiedzę z zakresu j.polskiego, matematyki, przyrody, geografii, historii itp. Gry umożliwiają wybór i realizację własnej strategii, wciągają, zaskakują, bawią i uczą. Pozwalają na kontakty z rówieśnikami. Uczą pokory oraz respektowania ustalonych zasad. Odprężają, motywują do dalszego działania, dowartościowują a także uczą jak znosić porażki.

Częstotliwość: 1 raz 45min w tygodniu

Cele:

 • Rozwój wyobraźni, doskonalenie pamięci.
 • Rozwój logicznego myślenia.
 • Rozwój zdolności matematycznych i językowych.
 • Konstrowanie własnych gier planszowych.
 • Wdrażanie do współpracy z rówieśnikami.

Tematy do zrealizowania:

 • Poznanie historii gier i ich rodzajów.
 • Zapoznanie z grami planszowymi i konstrukcyjnymi szkolnymi, nauczycielki oraz dzieci. Zrozumienie sensu instrukcji.
 • Wdrażanie do bezpiecznego grania online. Bezpieczeństwo w sieci.
 • Czasopisma związane z tematyką gier.
 • Gry w szkolnych tabletach.
 • Przydatne aplikacje dla dzieci.
 • Konstruowanie i prezentacja własnych gier planszowych.

KOŁO LOGOMOCJI

PROWADZĄCY: GRZEGORZ TRAWIŃSKI

KLASY 1-8

Na zajęciach uczniowie poznają zaawansowane komendy i metody sterowania żółwiem, przy okazji ucząc się myślenia i działania algorytmicznego.

KOŁO PROGRAMOWANIA

PROWADZĄCY: GRZEGORZ TRAWIŃSKI
KOŁO PROGRAMOWANIA
KLASY 1-8

Na zajęciach uczniowie poznają zasady budowy algorytmów i programowania w językach wysokiego poziomu.

KOŁO INFORMATYCZNE

Prowadzimy naukę programowania, w formie zabawy, od klasy pierwszej, używając języka BALTIE.

Również SCRATCH fascynuje dzieci ze względu na swoją prostotę i szybki wizualny efekt pracy. Staramy się używać poleceń oryginalnych, tj. w języku angielskim. Dla uczniów klas starszych wdrażamy programowanie PYTHON oraz proponujemy pomoc podczas udziału w konkursach i olimpiadach.

KOŁO DRAMA CLASSES

KOŁO TEATRALNE, EWA TRĘBSKA- ZOZULA
KLASY 3-8.

Zajęcia teatralne, na których uczniowie nauczą się podstaw ruchu scenicznego, tworzenia etiud teatralnych i będą się świetnie bawić. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

KOŁO TEATRALNE

Dziecko jest aktywne i ciekawe świata. Pragnie doświadczać, działać i uzewnętrzniać swe przeżycia. Cechuje je naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć, emocji i uczuć. Chcąc twórczo wychowywać dziecko, pozwolić na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, trzeba tworzyć sytuacje, by samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby rozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je ocenić, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie. Stwarza to nasze szkolne koło teatralne.Uczestnictwo dzieci w kółku teatralnym wyzwala w nich ogromną spontaniczność.Granie scenek nie tylko pozwala przeżyć treści, ale pobudza aktywność własną dzieci, co prowadzi do tworzenia nowych sytuacji i nauki nowych zachowań.  Dziecko staje się samodzielne i kreatywne. Zabawy dramatyczne wyrabiają samodzielność w myśleniu i działaniu. Rozwijają wyobraźnię oraz ekspresję twórczą i słowną /połączoną z mimiką i gestem/, ruchowo-muzyczną /ruchy ciałem, tańce i piosenki/ i plastyczną /dekoracje, stroje, rekwizyty/.

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7

PROWADZĄCA: IWONA MANIKOWSKA
KLASA 7

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów klasy 7. Są to dodatkowe zajęcia, które odbywają się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki od godz.16.4 do godz.17.30.

Głównym celem koła jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach którego uczniowie przygotowują się do egzaminu FCE z języka angielskiego i konkursów przedmiotowych, a także poszerzają wiedzę objętą programem nauczania w szkole podstawowej.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO FLYERS

PROWADZĄCA: IWONA MANIKOWSKA
KLASA 4
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU FLYERS

Koło języka angielskiego English for Young Learners adresowane jest do uczniów klasy 4. Są to dodatkowe zajęcia dla uczniów którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim , dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach oraz wspierające uczniów w przygotowaniach do egzaminu na poziomie A2 Flyers. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki od godz.7.40 do 8.25.

Głównym celem koła jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach którego uczniowie przygotowują się do egzaminu na poziomie A2 Flyers z języka angielskiego i konkursów przedmiotowych, a także poszerzają wiedzę objętą programem nauczania w szkole podstawowej.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU A2 KEY

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów klas od 6 do 8. Są to dodatkowe zajęcia, które odbywają się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach. 

Głównym celem koła jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach którego uczniowie przygotowują się do egzaminu FCE z języka angielskiego (poziom B2)  i konkursów przedmiotowych, a także poszerzają wiedzę objętą programem nauczania w szkole podstawowej.

KOŁO TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA Z ELEMENTAMI PLASTYKI

PROWADZĄCA: KATARZYNA BARTOSIAK
TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA Z ELEMENTAMI PLASTYKI
KLASY 1-3

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających dużą pomysłowość, oryginalność myślenia, a także wrażliwość intelektualną. Dzieci stają się pewniejsze siebie, bardziej otwarte na nowe pomysły, na ludzi, nowe sytuacje. Zajęcia zawierają w sobie ćwiczenia uaktywniające i rozwijające kreatywność i twórcze podejście do problemów. Uczniowie uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań.

KOŁO FIZYCZNO-CHEMICZNE

PROWADZĄCY: MARIUSZ ŁUBIK
KLASA 7  / KLASA 8

Koło fizyczno-chemiczne „science is fun” to zajęcia adresowane dla klas 7 odbywające się w środy o godzinie 7.40 zaś dla klas 8 we wtorki o godzinie 7.40.

Celem zajęć jest niwelowanie zaległości w nauce z przedmiotów ścisłych oraz wspieranie uczniów wybitnie zdolnych w postaci przygotowania ich do konkursów z fizyki i chemii. Poza konkursami tematycznymi skupimy się również na przygotowaniu do konkursu praktycznego hodowli kryształów organizowanego co roku przez Uniwersytet Śląski. W ramach zajęć przewidziana jest hodowla ogromnego kryształu siarczanu miedzi wykorzystując minimum 3 kg tego związku. Hodowla kryształu odbywać się będzie przez cały rok a opiekę nad nim będą sprawować wszyscy uczniowie zapisani na zajęcia.

KLUB MŁODEGO AUTORA

PROWADZĄCY MARIA ASMAN
KLUB MŁODEGO AUTORA – KLASY IV-VII

Program Klubu Młodego Autora to propozycja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VII Polsko Angielskiej Szkoły Podstawowej „Mentis” w Warszawie.

Celem Koła jest redagowanie gazetki szkolnej podsumowującej bieżące wydarzenia z życia szkoły oraz przedstawiającej obszary zainteresowań uczestników Klubu. Praca nad wspólnym projektem jest formą aktywizowania twórczości dzieci, rozbudzania ich zainteresowań i zdolności. Stanowi również doskonałe narzędzie wychowawcze, umożliwiające ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń) i wyzwalające emocje, ale także uczące wiary we własne możliwości i współpracy w grupie rówieśniczej. W trakcie zajęć uczniowie posiądą umiejętność wspólnego rozwiązywania konfliktów, nauczą się odwagi w korzystaniu z wolności słowa, ale także wezmą za nią odpowiedzialność. Zaplanują i zorganizują działania własne i kolegów, ukształtują poczucie estetyki, będą pracować na sukces indywidualny i zespołowy. Świadomie włączą się we współtworzenie tradycji szkolnej i zbliżą szkołę do środowiska lokalnego.

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE SZKOT

PROWADZĄCY: MARIA ASMAN
SZKOLNE KOŁO TEATRALNE (SZKOT) – KLASY IV-VIII

SzKoT to propozycja koła zainteresowań dla klas IV-VIII. Zajęcia odbywają się w dwugodzinnym bloku raz w tygodniu, po zakończeniu lekcji. Oprócz udziału w rozmaitych konkursach, festiwalach i przeglądach, ideą przewodnią Szkolnego Koła Teatralnego jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, umiejętności walki z tremą oraz otwarcie na drugiego człowieka. W trakcie zajęć odbywają się nie tylko próby do przygotowywanych przez Koło spektakli, ale także liczne ćwiczenia aktorskie – od logopedycznych po te, które doskonalą orientację sceniczną i in. Istotne jest, że każdy członek Koła jest nie tylko aktorem – w miarę swoich predyspozycji i chęci może także zaangażować się w pozostałe aktywności teatralne (tworzenie scenografii, projektowanie kostiumów, pisanie scenariuszy czy podkładów muzycznych, tworzenie choreografii itd.). 

KOŁO ORIGAMI

PROWADZĄCA: PAULINA JAGIELSKA
KLASY 1-3

Opis zajęć koła plastyczno-technicznego „Przygoda z origami. Origami to czarodziejski świat, w którym każdy odkryje dla siebie radość tworzenia” (Zulal Ayture – Sheele)

Origami to tradycyjna japońska sztuka składania papieru. Stanowi ona ciekawą metodę wspierającą rozwój dziecka. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu uczeń odbiera wrażenia, angażując wszystkie możliwe zmysły.

Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach sztuki origami, pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, rozwija inicjatywę dziecka, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. Origami cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.
Koło „Przygoda z origami” jest kierowane do uczniów klas I-III. Będzie odbywać się raz w tygodniu dla chętnych dzieci. Osobą prowadzącą zajęcia jest p. Paulina Jagielska.

KOŁO CHEMICZNE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: MARIUSZ PAWEŁ ŁUBIK
KLASY 4-6
KOŁO CHEMICZNE

Zajęcia koła chemicznego zostały przygotowane z myślą o klasach 4-6 w celu ukazania im ciekawszej strony nauki. Zajęcia będą w głównej mierze nastawione na hodowlę regularnych kryształów z przeróżnych, bezpiecznych substancji. Zajęcia będą wzbogacone równieź o zajęcia z retrofotografii, któa polega na wywoływaniu zdjęć ze starych kliszy. Dzieci również dowiedzą się jak powstają nadruki na koszulkach i jak farbuje się tkaniny w przemyśle odzieżowym. Przewidziane są również zajęcia z chemii molekularnej min. przygotowanie jadalnego kawioru z dostępnych składników w kuchnii. W zajęcia będą wplecione elementy z dziedziny fizyki. Dzieci dowiedzą się dlaczego promieniowanie UV jest szkodliwe, jak powstaje obraz a na zajęciach zwieńczone będzie to w postaci budowy kamery Obscura. Pozytywnym elementem ubocznym tych zajęć będzie opanowanie przez dzieci materiału z chemii tj. metod rozdziału substancji, znajomość zasad BHP pracowni chemicznej, znajomość sprzętu laboratoryjnego itp. Zajęcia koła chemicznego pozwolą dostrzec dzieciom fakt, że chemia jako nauka jest dostrzegalna w każdej dziedzinie życia i jest bardzo nam potrzebna. W przyszłości pomoże im chętnej uczyć się tego przedmiotu w klasie 7.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 15.55.

Pobierz bezpłatny ebook

Damian Ściseł

Dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Słowa Jana Zamoyskiego są równie aktualne dzisiaj. Nasza przyszłość i rozwój Polski oraz Europy są powiązane z rozwojem edukacji w naszej „małej ojczyźnie”. Praca w szkolnictwie jest jego pasją.  Aktywny zawodowo nauczyciel od 2009 roku. Ukończył specjalność nauczycielską na kierunku historia uzyskując tytuł magistra. Podyplomowo absolwent studiów z wychowania fizycznego oraz zarządzania oświatą. Rozwija swoje umiejętności w zarządzaniu oświatą na studiach „liderów  oświaty”. Pasjonat „nauczycielki  życia”.  Historia ma związek z teraźniejszością. Bazując na wiedzy i doświadczeniu przeszłych pokoleń interesują go najnowsze badania nad edukacją.  Zgłębia nowe trendy w szkolnictwie i edukacji, kierunki rozwoju oraz badania nad wynikami nauczania. W swojej pracy uwielbia „zarażać” uczniów poszukiwaniem wiedzy, odpowiedzi na pytania. Historia jest nauką życia mówili starożytni, a bez poznania przeszłości ciężko zrozumieć teraźniejszość i odnaleźć się w przyszłości. Przyszłość stawia przed nami nowe wyzwania, zmienia się edukacja, zmienia się świat wokół nas. Kto nie idzie na przód i stoi w miejscu – cofa się. Nasza szkoła bierze udział w programach „budzącej się szkoły” oraz „Całościowego Rozwoju Szkoły”. Zmieniamy edukację czerpiąc wzorce od najlepszych, bazując na wynikach badań nad edukacją. Od kilku lat wdrażamy ocenianie kształtujące, aby nasi wychowankowie mieli większy, a co najważniejsze świadomy wpływ na swoją edukację.

Katarzyna Mont

Sekretariat szkoły Mentis przy ul. Piwoniowej 18

Absolwentka Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzanie personelem oraz Absolwentka Wydziału Zarządzania w zakresie Zarządzanie w turystyce.
Posiada również przygotowanie pedagogiczne.Jest otwarta, komunikatywna i bardzo cierpliwa. Codziennie na jej twarzy pojawia się szczery uśmiech. Chętnie pomaga innym kiedy potrzebują wsparcia. Dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, które wymagają zachowania zimnej krwi. Jest wyrozumiała i opiekuńcza.

Wieloletnia pasjonatka jazdy konnej i piłki ręcznej.

Prywatnie szczęśliwa mama Antosia i Lenki

Agata Kachniarz

Nauczycielka matematyki

Ukończyła studia matematyczne z tytułem inżyniera na Politechnice Lubelskiej oraz studia pedagogiczne z tytułem magistra na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie – praca magisterska o tytule: „Nowoczesne metody nauczania, jako sposób wspierania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami w uczeniu się matematyki”.
Pani Agata jest pasjonatką nowoczesnych metod w nauczaniu matematyki, a także prowadzi bloga, w którym dzieli się swoimi metodami z innymi nauczycielami. Jej zdaniem dzieci od początku uwielbiają uczyć się matematyki, a zadaniem nauczyciela jest wspieranie uczniów w pogłębianiu pasji do Królowej Nauk.
Prywatnie miłośniczka kryminałów oraz wielka fanka Harry’ego Pottera.

Anna Przybylska-Gwizdek

Nauczycielka języka niemieckiego

Jako nauczycielka języka niemieckiego pracuje od 2004 roku, jest absolwentką Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, nauczycielką dyplomowaną, a także egzaminatorką maturalną i gimnazjalną na stałe współpracującą z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Uczyła w warszawskich liceach, gimnazjach, podstawówkach państwowych i prywatnych

W czasie tych wielu lat pracy jako nauczycielka języka niemieckiego aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły: współpracowała z Instytutem Goethego (certyfikaty) i Austriackim (Projektwoche),  organizowała dni językowe w szkole, projekty językowe (e-twinning), napisała kontynuacje programu nauczania dla klasy dwujęzycznej, była opiekunem asystenta z Niemiec w programie Comenius, przygotowała uczniów do konkursów i certyfikatów w Instytucie Goethego.

Jest osobą komunikatywną, cierpliwą i bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Nauczanie języka niemieckiego  to dla niej  pasja,  ciągle szuka nowych metod pracy, bardzo często bierze udział w szkoleniach i konferencjach  metodycznych. Uważa, że w pracy nauczycielki najważniejsze jest indywidualne podejście do ucznia. Uczniom chciałaby pokazać, że Niemiecki jest łatwy! Nauka niemieckiego może być przyjemnością, dlatego stara się zaciekawić uczniów poprzez  różne gry i zabawy dydaktyczne, ciekawostki o krajach niemieckojęzycznych, projekty oraz filmy niemieckojęzyczne.

Wolny czas spędza z rodziną — jest mamą 9-latka. Uwielbia podróżować, fotografować i oglądać filmy.

Michał Kapłon

Wicedyrektor. Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowanie Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobył prowadząc zajęcia sportowe oraz gimnastykę korekcyjną w dwóch warszawskich przedszkolach. Posiada uprawnienia z gimnastyki sportowej, narciarstwa zjazdowego i pływania. Ponadto ratownik WOPR, Żeglarz Jachtowy PZŻ oraz menedżer sportu.

Uwielbia spędzać czas na wycieczkach rowerowych oraz na obserwowaniu świata przez obiektyw aparatu. Jego celem jest wykształcenie wśród dzieci odpowiedzialności za swój rozwój oraz potrzeb ustawicznego działania dla zachowania zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego, sprawności motorycznej i odporności organizmu, poprzez chętne i radosne uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego.

Bartosz Karpiński

Nauczyciel filozofii z elementami etyki

„Edukacja to wielowymiarowy proces kształtowania się istoty ludzkiej, w którym zdobywamy nie tylko wiedzę lecz również kompetencje i doświadczenia, poznajemy sami siebie, stajemy się niezależnymi, świadomymi, podejmującymi autonomiczne decyzje współtwórcami świata.”

magister filozofii, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Specjalizacji Nauczycielskiej Instytutu Filozofii UW.

Miłośnik filozofii starożytnej, wcielający w życie ponadczasowe idee tego okresu – poddający ich aktualność pod ocenę dzieci i młodzieży. Kładący nacisk na budzenie w dzieciach wrażliwości, podmiotowości, samodzielności myślenia, wiary w samych siebie, śmiałego wyrażania własnego zdania za pomocą logicznej argumentacji.

Autor Programu Edukacji Filozoficznej PROMETEUSZ, twórca Projektu PLATONOPOLIS 2044, założyciel Akademii Platońskiej Sp. z o.o. Propagator Programu „Philosophy for Children” prof. Matthew Lipmana.

Nauczyciel Filozofii i Etyki w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana w Warszawie.

Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej edukacji”, zorganizowanej przez Katedrę Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (27-28 kwietnia 2015 roku). Honorowy patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Filozoficznych PAN (wygłoszony referat: „Filozofia jako fundament nowoczesnego systemu edukacji”).

Andrzej Kaszuba

Nauczyciel informatyki

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pasjonat programowania algorytmicznego. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą.

Renata Lipka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika oraz pedagogika opiekuńczo – socjalna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach na kierunku kształcenie zintegrowane.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w Ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci z wadami słuchu i mowy oraz jako wolontariuszka w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

Dotychczas pracowała w przedszkolu niepublicznym jako nauczycielka – wychowawczyni.

Pracę z dziećmi traktuje jako wyzwanie i źródło satysfakcji. Jej celem jest towarzyszenie dziecku na każdym kroku jego dziecięcych zmagań, doświadczeń, emocji, poznawania otaczającego świata i ludzi. Towarzyszenie dziecku w odkrywaniu siebie i innych osób.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, słuchać dobrej muzyki.

Johanna Paula Henao Garcia

Nauczycielka języka hiszpańskiego

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Libre w Kolumbii, uzyskała tytuł magistra, a po ukończeniu aplikacji otrzymała licencję adwokacką.

Ukończyła również studia podyplomowe na wydziale dziennikarstwa -„Hiszpański w pracy lektora i dziennikarza”. Tam także otrzymała przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia nauczycielskie.

Lubi teatr, sztuki piękne, poezję muzykę i taniec. Wnoszą one pierwiastek piękna do codziennego życia. Zajmuje się również medytacją technikami i relaksacyjnymi.

Lubi pracę z dziećmi, gdyż nie ukrywają one emocji; mówią, co myślą są prawdziwe, ale bardzo wymagające.

Uczą się chętnie i bardzo szybko jeśli zajęcia są ciekawe i zawierają wiele zróżnicowanych gier i zabaw. Odpowiedni dobór materiałów pozwala skutecznie realizować program i jednocześnie rozwijać zainteresowania przedmiotem.

Kiedy słyszy, że „hiszpański to najfajniejszy przedmiot, jest dumna z tego co robi”.

Sebastian Pohorecki

Nauczyciel akrobatyki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, dyplomowany trener Akrobatyki Sportowej drugiej klasy, instruktor Gimnastyki Sportowej, Żeglarstwa Deskowego i Samoobrony, nauczyciel kontraktowy Wychowania Fizycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klubie Sportowym „Avocado” Węgrów jako trener Akrobatyki. Pracował również w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej jako nauczyciel Akrobatyki i specjalizacji cyrkowej. Uczestniczył w wielu obozach sportowych dzieci i młodzieży jako instruktor windsurfingu i opiekun. Dodatkowo może pochwalić się fachem kaskadera filmowego. Obecnie prowadzi zajęcia z Akrobatyki Sportowej w Family Sport Center oraz w “Avocado Move Center” Węgrów.

Patrycja Staniszewska-Pobikrowska

Nauczycielka religii

Z wykształcenia teolog, pasjonatka podróży i podziwiania piękna świata stworzonego. Z zamiłowania do przekazywania wiedzy innym – nauczyciel. Słucha uczniów, stara się pokazać im drogę dobra oraz miłości Boga i bliźniego. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji i szkoleń z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Od prawie dziesięciu lat związana z kształceniem na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Joanna Jaskulska – Korzan

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oraz Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, przedszkolu oraz prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne. Obecnie kończy czteroletni kurs Psychoterapii w szkole CBT Edu w Warszawie i przygotowuje się do zdania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.
W gabinecie spotyka się z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W swojej pracy bazuje na założeniach porozumienia bez Przemocy (NVC) i Pozytywnej Dyscypliny. Za najważniejsze wartości w swojej pracy uważa: zaufanie, akceptację i szczerą relację. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kolejnych szkoleniach.
Prywatnie doświadcza na co dzień wyzwań rodzicielskich będąc mamą dwóch synów, a w wolnym czasie czerpie nowe siły z biegania po lesie, rodzinnych wycieczek i czasu spędzonego z książką oraz przy grach planszowych.

Mateusz Twardowski

Nauczyciel języka polskiego i etyki

Uczę języka polskiego oraz etyki.  Moją pasją jest kultura Włoch. Właśnie udział w programie Erasmus dał mi możliwość poznania tej kultury, gdy studiowałem na Uniwersytecie w Pizie, co zaowocowało dalszy mój rozwój podczas pobytu i pracy w Szkole Podstawowej w Terrasini, na Sycylii. Dzielenie się z uczniami swoimi doświadczeniami oraz wiedzą jest dla mnie priorytetowe podczas zajęć. Kieruję się w życiu zasadą ” Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”, którą staram się motywować moich podopiecznych.

Alicja Tarnowska

Nauczycielka języka angielskiego

Alicja gained a Master’s degree in Education: Preschool and Early School Education with Teaching English. She has been a teacher for many years in a number of preschools and schools.

She takes great pleasure in encouraging children to think outside the box and to develop children’s critical thinking skills. She enjoys using creativity to make learning fun, interactive and memorable.

Honorata Markiewicz

Nauczycielka techniki

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogicznym: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Pracując, pogłębiała swoją wiedzę na studiach podyplomowych z: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zarządzania oświatą, wychowania fizycznego, oligofrenopedagogiki z terapią oraz techniki z plastyką.

Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolu na stanowisku nauczycielki, a następnie kierowniczki placówki. Od 10 lat jest wychowawczynią i nauczycielem wspomagającym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Praca na stanowisku nauczycielki techniki, to dla niej pasja i wyzwanie. Uważa tak jak J. Korczak, że „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Praca z dziećmi pozwala jej spojrzeć na świat pod innym kątem, uczy cierpliwości i wychodzenia poza ramy. Zawsze podchodzi indywidualnie do każdego ucznia i wyciąga z niego to, czego nie widać z zewnątrz.

Po pracy, podczas treningów karate i gry w piłkę nożną, ładuje baterie na kolejny dzień. W lecie można ją spotkać na górskich szlakach. Zima to zawsze wybór pomiędzy nartami i deską a kolejnym zakątkiem Azji.

Marta Włosek

Nauczycielka świetlicy

Studiowała pedagogikę i edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie  Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Praktykowała teatr w Studio Pantomimy oraz w studenckim Teatrze Widzenie. A to wszystko, to tylko początek i baza poszukiwań, twórczości i rozwoju na drogach pracy zawodowej 🙂

Do tej pory była to praca z dziećmi w szkołach, na koloniach, w centrum kultury, w świetlicach środowiskowych oraz w ośrodkach wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie.

„Wychowywać to być obok”. I już!

Anna Fusiara

Koordynatorka zespołu anglistów, nauczycielka języka angielskiego

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Już podczas studiów pracowała z małymi dziećmi, ucząc w przedszkolach, by następnie podjąć się ciekawego wyzwania, jakim jest nauka bardzo młodziutkich, nawet niespełna rocznych, ”studentów” Metodą Helen Doron. Ma duże doświadczenie  w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, wielokrotnie przygotowywała swoich uczniów i uczennice do egzaminów Cambridge English.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej ogromną przyjemnością.  Za najważniejszy cel w pracy z młodymi ludźmi uważa dzielenie się z nimi swoją pasją i radością ze wspólnej nauki. Stara się pokazywać swoim uczniom i uczennicom, jak wiele zależy od nich samych i wierzy mocno  w indywidualną i wyjątkową drogę każdego z nich.  Chińskie przysłowie: „Teachers open the door but you must enter by yourself” to jej drogowskaz w nauczaniu.

Lubi dobrą muzykę, w wolnym czasie „pochłania książki”, uwielbia też góry i piesze wędrówki.

Magdalena Łukasińska

Nauczycielka matematyki

Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Warszawie oraz studia pedagogiczne w warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa.
Nauczycielka z powołania, stara się u każdego ujawnić jego ukryty talent matematyczny i go pielęgnować. Wesoła i charyzmatyczna, a kiedy potrzeba, stanowcza. Całość wraz z jej talentem pedagogicznym, powoduje chęć nauki u słuchaczy.
Poza pracą zawodową uwielbia spędzać czas na Mazurach wśród natury, ma wspaniałe grono przyjaciół. Lubi też przygody związane z offroadem.

Justyna Sikora – Janicka

Nauczycielka języka angielskiego

I have graduated from universities in Poland with a M.Ed. degree (Specialisation in KS1) and a M.A. degree in English Philology (Specialisation in Methodology of Teaching English). In addition, a part of my studies was taken in Belgium.
As a qualified international teacher, I have been teaching children of varying nationalities and cultures. In addition, I have the knowledge of the British National Curriculum and the Early Years Foundation Stage, since during the last years I was teaching at the British International Schools.
My teaching philosophy is based on the development of every child, through building its self-confidence and self-esteem. I believe that children learn through first hand experiences and stimulating environments, which make the learning personal and relevant to the child. I have high but realistic expectations of every pupil, to enable them to reach their full potential and behave in an acceptable manner. I place a huge importance on providing learning experiences that build upon the pupil’s prior knowledge.

Marta Bańkowska

Współwłaścicielka, członkini zarządu Fundacji na Rzecz Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Naprawdę warto”

Współzałożycielka Szkoły Mentis, związana z edukacją dzieci i młodzieży od 2004 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w działach finansowo-księgowych w firmach polskich i zagranicznych oraz jako kadra zarządzająca polskich przedsiębiorstw z branży edukacyjnej.

Jej inspiracją są Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy oraz sir Ken Robinson, brytyjski pisarz, mówca i doradca, lider w dziedzinie rozwoju kreatywności, innowacyjności i zasobów ludzkich.

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie SWPS, Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie Gdańskim, NEOMA Business School w Ruen we Francji oraz Akademii Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka, nieustannie na drodze osobistego rozwoju.

Prywatnie szczęśliwa mama trzech córek, w wolnym czasie realizuje się jako aktorka Teatru Precedens 11, poetka, uwielbia aktywne formy wypoczynku, slowjogging, jogę i taniec.

Anna Dąbrowska

Współwłaścicielka, członkini zarządu Fundacji na Rzecz Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Naprawdę warto”

Jest współzałożycielką Szkoły Mentis. Związana z edukacją dzieci i młodzieży od 2004 r., kiedy to współtworzyła  Polsko-Angielskie Przedszkola „W Stumilowym Lesie”, a następnie szkoły Mentis.

Jej celem jest tworzenie środowiska, w którym Dzieci i Młodzież spędzają czas twórczo, ambitnie i aktywnie, czują się dobrze i bezpiecznie, uczą się, realizują swoje pasje, wszechstronnie się rozwijają, gdyż każdy obszar rozwoju młodego człowieka jest ważny: edukacyjny, emocjonalny, społeczny, kulturalny, fizyczny. Jest pasjonatką rozwoju osobistego od najmłodszych lat i rozwijania w uczniach kompetencji takich jak samodzielność w myśleniu i działaniu, umiejętność podejmowania decyzji, empatia, poczucie własnej wartości, chęć do nauki i rozwoju przez całe życie.

Tworzenie takiej przestrzeni do rozwoju jest możliwe dzięki całemu zespołowi wspaniałych ludzi: kadrze pedagogicznej i administracyjnej, którzy na co dzień tworzą codzienne życie szkoły Mentis.

Praca z Dziećmi jest ciągłą inspiracją i przygodą, od Dzieci wielu rzeczy się uczymy i każdego dnia nieustannie coś w relacjach z nimi zaskakuje nas i zachwyca.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego  w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS a także Erickson College International The Art & Science of Coaching. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, które zdobyła w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych.

Ponieważ nauka i rozwój są jej pasją, nieustannie kontynuuje edukację, uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu edukacji, rozwoju osobistego i zarządzania.

Kocha żyć świadomie, aktywnie, odważnie i w zgodzie ze sobą…

Uwielbia spędzać czas z rodziną, ze wspólnych chwil czerpie radość, energię i motywację do pracy.

Monika Łękawska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunkach pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczanie języka polskiego.

Doświadczenie zdobywała na stanowiskach nauczycielki klas 1-3, wychowawczyni świetlicy, terapeutki pedagogicznej w szkołach publicznych, społecznych i niepublicznych.

Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących porozumienia bez przemocy, oceniania kształtującego i nowoczesnej edukacji. W najbliższym czasie planuje podjąć studia na kierunku bibliotekoznawstwa, ze względu na swoje zainteresowanie literaturą dziecięcą i sposobami na edukację poprzez dzieła literackie.

W pracy z dziećmi stara się rozbudzać ich ciekawość, towarzyszy i wspomaga w samodzielnym dążeniu do zdobywania wiedzy. Kształtuje wewnętrzną motywację uczniów i uczennic poprzez współdziałanie, uznanie nawet najmniejszych starań i sukcesów, stawianie wyzwań dostosowanych do możliwości.

Prywatnie mama dwóch chłopców, opiekunka dwóch kotów i psa, miłośniczka jeździectwa, entuzjastka podróży kamperem.

Natalia Bigus – Franczuk

Nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziału pedagogicznego. Ukończyła wiele kursów języka angielskiego, zdając również egzaminy dające certyfikaty First Certificate In English oraz Certificate In Advanced English. Od 2013 pracuje również jako egzaminatorka Cambridge Young Learners English.

Ma bogate i wieloletnie doświadczenie jako nauczycielka języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jak również w przedszkolu. Od 20 lat pracuje również w szkołach językowych. W roku 2009 otrzymała nagrodę dyrektorską jako pracownica Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka i jego rozwój w przyjaznej atmosferze. Wierzy, że dzięki kreatywności i pracy udaje się dopasować klucz do każdych drzwi.

Małgorzata Krzysiak

Nauczycielka języka polskiego i historii

Humanistka  z wykształcenia i zamiłowania. W pracy najważniejsze są dla niej indywidualne podejście do dziecka i aktywizowanie go w zdobywaniu wiedzy. Nieustannie szuka nieszablonowych pomysłów na lekcje.

Prywatnie mama dwojga nastolatków. Pasjonatka filmu i muzyki rockowej. Uwielbia spędzać czas na zwiedzaniu zamków i pałaców.

Anna Zawada

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku filologia angielska. Absolwentka Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie w klasie wokalu.

Instruktorka rytmiki oraz tańca. Animatorka zabaw dla dzieci. Doświadczenie zdobywała, pracując jako nauczycielka w szkołach językowych, podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach, a także podczas obozów dla dzieci, kolonii i eventów.

Swoje muzyczne zdolności wykorzystuje w codziennej pracy z uczniami i uczennicami, bowiem wg niej „muzyka łagodzi obyczaje”. W swojej pracy nastawiona jest na nauczenie dzieci aktywnego uczestnictwa w otaczającym go świecie oraz rozwoju ich twórczej osobowości.

Stale wzbogaca swoje doświadczenie i umiejętności uczestnicząc w wielu warsztatach i szkoleniach. Wyznaje zasadę, że „nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko takie, którym skończyło się paliwo, czyli energia niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami”.

Anna Dobijańska

Nauczycielka wspomagająca

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistycznej Pedagogium na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z dramą i teatrem. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, diagnoza i terapia pedagogiczna.

Stale podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa wiedzę podczas wielu szkoleń i kursów. W swojej pracy lubi wykorzystywać nowe technologie i szukać innowacyjnych metod tak, aby jak najlepiej rozumieć i wspierać rozwój swoich uczniów.

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach niepublicznych, oraz publicznych.

Bardzo ważne są dla niej wartości takie jak prawda, dobro, tolerancja i wzajemny szacunek. Na tym opiera też relacje z dziećmi. Ceni sobie poczucie humoru i z uśmiechem kroczy przez życie.

W wolnym czasie uwielbia podróżować i aktywnie spędzać czas.

Aleksandra Świtalska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka. Posiada tytuł magistra z edukacji międzykulturowej. Jest nauczycielem mianowanym.

Doświadczenie zdobywała zarówno w niepublicznej, jak i publicznej szkole jako nauczycielka w klasach 0-III oraz podczas pracy terapeutycznej z dziećmi.
Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących nowych metod pracy z uczniami i uczennicami.

Podczas pracy z dziećmi stawia na aktywne metody nauczania i zaangażowanie uczniów w proces zdobywania wiedzy.

Weronika Mazur

Nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Z wyróżnieniem ukończyła studia na kierunku lingwistyka stosowana w dwóch specjalnościach – w specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne oraz w specjalności nauczycielskiej. Tym samym uzyskała tytuł magistra i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Swoje doświadczenie nabywała, pracując z uczniami w różnym wieku – w wieku wczesnoszkolnym, uczniami starszych klas szkoły podstawowej, w tym prowadziła przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, licealistami oraz osobami dorosłymi. Jednak to właśnie uczniowie i uczennice szkoły podstawowej są najbliżsi jej sercu i to z pracy z nimi czerpie największą satysfakcję.

W swojej pracy odznacza się pozytywnym nastawieniem, entuzjazmem i zaangażowaniem. Z łatwością buduje relacje z uczniami i uczennicami, dążąc do tego, aby chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach i lubili wspólną naukę języka angielskiego.

Na co dzień lubi się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia. Kocha zwierzęta. Wieczorami chętnie biega przy dźwiękach ulubionej muzyki.

Martyna Krasny

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska. Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie zdobyła, pracując w przedszkolach i szkołach podstawowych.

O pracy z dziećmi marzyła od najmłodszych lat. Pierwszymi uczniami były lalki i siostra 🙂

Ceni wszelkie sytuacje, kiedy może wysłuchać ucznia i pomóc mu. Jest konsekwentna w działaniu, a w ludziach ceni przede wszystkim szczerość i otwartość. Priorytetem w jej pracy jest aktywne uczestnictwo dzieci w lekcji, stwarzanie sytuacji do samodzielnego myślenia uczniów i współpracy w grupie oraz odkrywanie i rozwijanie pasji swoich podopiecznych.

Lubi gry planszowe, karciane i łamigłówki, często wykorzystuje je podczas lekcji. Uwielbia dobrą książkę, krzyżówki i mecze siatkówki.

Magdalena Pysiewicz

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielka wspomagająca

Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki na kierunku: edukacja wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej.

W trakcie trwania aktywności zawodowej nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności kształcenia, aby skutecznie wspierać uczniów zarówno wybitnie zdolnych, jak i mających trudności w uczeniu się. Zdobywa nowe kompetencje w zakresie metod, mających zastosowanie w edukacji oraz terapii pedagogicznej.

Stawia na wspieranie uczniów w procesie kształcenia oraz przekazywanie narzędzi potrzebnych do zdobywania wiedzy, jednocześnie pozostawiając przestrzeń do samodzielnego działania. Stara się, aby jej zajęcia były nieszablonowe i tym samym interesujące. Lubi stawiać dzieci w roli eksperta i badacza, dając tym samym uczniom poczucie odpowiedzialności za proces samokształcenia. Ma doświadczenie w pracy w programie IB Primary Years (PYP).

Bycie wychowawczynią jest dla niej bardzo ważną i odpowiedzialną rolą. Stara się być dla dzieci wsparciem, służyć radą i pomocą. W klasie buduje relację pełną zrozumienia i wzajemnego szacunku. Jest zwolenniczką Oceniania Kształtującego oraz Porozumienia bez Przemocy. Uwielbia pracę z dziećmi. Twierdzi, że można się od Nich wiele nauczyć, trzeba tylko uważnie obserwować i słuchać.

Aleksandra Granica – Bieranowska

Psycholog szkolny

Jest psychologiem, psychotraumatologiem oraz psychoterapeutą psychoanalitycznym.

Ukończyła studia psychologiczne na UKSW w Warszawie, studia podyplomowe z diagnozy klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz 5-letnie szkolenie w zakresie pracy z traumą w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii oraz Monachijskim Instytucie Psychoterapii Zintegrowanej. Aktualnie jest na 4 roku szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W tym roku uczestniczy w projekcie naukowym obserwacji niemowląt, którego celem jest badanie głębokiego rozumienia stanów ludzkiego umysłu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała  w placówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej jako diagnosta, interwent kryzysowy oraz psychoterapeuta. Pracuje w gabinecie prywatnym.

W pracy psychologa szkolnego ceni sobie otwartą rozmowę i towarzyszenie dzieciom w lepszym rozumieniu ich wewnętrznych przeżyć i adekwatnym komunikowaniu ich na zewnątrz.

Radosław Seredyński

Nauczyciel wspomagający

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie na kierunku pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem.

Posiada  doświadczenie w pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących pracy z uczniami  z zespołem Aspergera, niedostosowaniem społecznym i autyzmem.

W pracy z uczniem buduje przyjazną atmosferę opartą na szacunku i szczerości oraz podążaniu za jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Jest szczęśliwym mężem, własne dziecko wychowuje w poczuciu akceptacji, miłości i zrozumienia. Interesuje się teatrem, koszykówką i psychologią.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej infomacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Close