fbpx

Plan lekcji

Klasa 1

Poniedziałek

 • -

  Rel - PS

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  WF - SP

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

Wtorek

 • -

  e. muz - KŻ

 • -

  WF - MK

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  fil. z et. - BK

 • -

  Etyka - MT

Środa

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  WF - KB

 • -

  e. plast - ED

Czwartek

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

Piątek

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. P. - MS

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  ew. A. - MR

 • -

  fil. z et. - BK

Klasa 2

Poniedziałek

 • -

  ew. P. - PJ

 • -

  ew. P. - PJ

 • -

  WF - SP

 • -

  WF - SP

 • -

  ew. P. - PJ

Wtorek

 • -

  ew. P. - PJ

 • -

  e. muz - KŻ

 • -

  Rel - PS

 • -

  fil. z et. - BK

 • -

  WF - MK

Środa

 • -

  ew. P. - PJ

 • -

  WF - KB

 • -

  ew. P. - PJ

Czwartek

 • -

  ew. P. - PJ

 • -

  e. inf - AK

 • -

  ew. P. - PJ

Piątek

 • -

  e. plast - ED

 • -

  ew. P. - PJ

 • -

  fil. z et. - BK

 • -

  ew. P. - PJ

Klasa 4

Poniedziałek

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  WF - SP

 • -

  WF - MK

 • -

  mat. - AG

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  Rel - PS

 • -

  Rel - PS

 • -

  j. pol. - MT

Wtorek

 • -

  przyr. - GD

 • -

  przyr. - GD

 • -

  przyr. - GD

 • -

  plast - ED

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  muz. - KŻ

 • -

  mat. - AG

Środa

 • -

  NIEM / HISZP

 • -

  WF - KB

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  mat. - AG

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  g. wych - DP

Czwartek

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  inf. - AK

 • -

  mat. - AG

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  Hist. - RP

 • -

  mat. - AG

 • -

  NIEM / HISZP

Piątek

 • -

  WF - MK

 • -

  tech. - HM

 • -

  przyr. - GD

 • -

  przyr. - GD

 • -

  przyr. - GD

 • -

  j. ang. - DP

Klasa 5

Poniedziałek

 • -

  mat. - AG

 • -

  Rel - PS

 • -

  j. ang. - IM

 • -

  j. pol. - MA

 • -

  j. pol. - MA

 • -

  biol - KSM

 • -

  g. wych - IM

 • -

  muz. - KŻ

Wtorek

 • -

  mat. - AG

 • -

  geog. - GD

 • -

  j. ang. - IM

 • -

  WF - SP

 • -

  native - KH

 • -

  j. pol. - MA

 • -

  fil. z et. - BK

Środa

 • -

  plast. - ED

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  j. ang. - IM

 • -

  NIEM / HISZ

 • -

  mat. - AG

Czwartek

 • -

  inf. - AK

 • -

  j. pol. - MA

 • -

  j. ang. - IM

 • -

  mat. - AG

 • -

  NIEM / HISZ

 • -

  WF - MK

 • -

  WF - KB

Piątek

 • -

  j. ang. - IM

 • -

  WF - MK

 • -

  j. pol. - MA

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  mat. - AG

Klasa 6a

Poniedziałek

 • -

  j.ang - MR

 • -

  j.ang - MR

 • -

  mat. - DJ

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  WF - SP

 • -

  muz. - KŻ

 • -

  Rel - PS

Wtorek

 • -

  inf. - AK

 • -

  mat. - DJ

 • -

  geog. - GD

 • -

  mat. - DJ

 • -

  j.ang - MR

 • -

  j.ang - MR

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  g.wych - BK

 • -

  etyka - MT

Środa

 • -

  WF - KB

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  NIEM / HISZ

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  j.ang - MR

 • -

  j.ang - MR

 • -

  nc - APG

Czwartek

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  j. pol. - MR

 • -

  biol. - KSM

 • -

  mat. - DJ

 • -

  j.ang - MR

 • -

  j.ang - MR

 • -

  NIEM / HISZ

 • -

  native - KH

 • -

  native - KH

 • -

  WF - MK

Piątek

 • -

  mat. - DJ

 • -

  tech. - HM

 • -

  tech. - HM

 • -

  plas. - ED

 • -

  WF - MK

 • -

  j.ang - MR

 • -

  j.ang - MR

 • -

  fil. z et. - BK

 • -

  fil. z et. - BK

Klasa 6b

Poniedziałek

 • -

  WF - SP

 • -

  Rel - PS

 • -

  mat. - AG

 • -

  mat. - AG

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  hist - RP

 • -

  muz. - KŻ

 • -

  muz. - KŻ

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  biol. - KSM

 • -

  biol. - KSM

 • -

  biol. - KSM

Wtorek

 • -

  WF - MK

 • -

  mat. - AG

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  etyka - MT

Środa

 • -

  mat. - AG

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  WF - KB

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  NIEM / HISZ

 • -

  nc - APG

 • -

  nc - APG

Czwartek

 • -

  mat. - AG

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  NIEM / HISZ

 • -

  native - KH

 • -

  j. ang. - DP

 • -

  hist - RP

Piątek

 • -

  tech. - HM

 • -

  geog. - GD

 • -

  fil. z et. - BK

 • -

  mat. - AG

 • -

  plas. - ED

 • -

  j. pol. - MT

 • -

  j. ang. - DP

Klasa 7a

Poniedziałek

 • -

  HISZP

 • -

  mat. - DJ

 • -

  biol. - KSM

 • -

  biol. - KSM

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.pol - MA

 • -

  chem. - KK

 • -

  fil. z et. - BK

 • -

  WF - SP

Wtorek

 • -

  HISZP

 • -

  mat. - DJ

 • -

  muz. - KŻ

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  geog. - GD

 • -

  WF - MK

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  REL / ETYKA

 • -

  j.pol - MA

Środa

 • -

  mat. - DJ

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  WF - ZM

 • -

  plas. - ED

 • -

  HISZP

Czwartek

 • -

  biol. - KSM

 • -

  fiz. - OM

 • -

  g.wych - DJ

 • -

  j.pol - MA

 • -

  native - KH

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  inf. - AK

Piątek

 • -

  WF - ZM

 • -

  geog. - GD

 • -

  mat. - DJ

 • -

  j.pol - MA

 • -

  fiz. - OM

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.pol - MA

Klasa 7b

Poniedziałek

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.pol - MT

 • -

  mat. - AG

 • -

  mat. - AG

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  biol. - KSM

 • -

  WF - SP

 • -

  chem. - KK

 • -

  REL / ETYKA

 • -

  fil. z et. - BK

Wtorek

 • -

  native - KH

 • -

  mat. - AG

 • -

  mat. - AG

 • -

  muz. - KŻ

 • -

  j.pol - MT

 • -

  geog. - GD

 • -

  mat. - AG

 • -

  mat. - AG

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  hist. - DŚ

Środa

 • -

  HISZP

 • -

  WF - ZM

 • -

  j.pol - MT

 • -

  g.wych - MT

 • -

  plas. - ED

 • -

  plas. - ED

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

Czwartek

 • -

  chem. - KK

 • -

  j.pol - MT

 • -

  biol. - KSM

 • -

  HISZP

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  WF - ZM

 • -

  mat. - AG

 • -

  mat. - AG

 • -

  inf. - AK

Piątek

 • -

  geog. - GD

 • -

  j.pol - MT

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  j.ang. - KN

 • -

  fiz. - OM

 • -

  mat. - AG

 • -

  mat. - AG

 • -

  hist. - DŚ

 • -

  fiz. - OM

 • -

  WF - MK

Klasa 8a

Poniedziałek

 • -

  ANG / HISZP

 • -

  ANG / HISZP

 • -

  g.wych - MA

 • -

  chem. - KK

 • -

  chem. - KK

 • -

  j. ang. – IM

 • -

  biol. – KSM

 • -

  hist. – DŚ

 • -

  j.pol – MA

 • -

  j.pol – MA

 • -

  j.pol – MA

 • -

  j.pol – MA

Wtorek

 • -

  ANG / HISZP

 • -

  ANG / HISZP

 • -

  mat. – DJ

 • -

  j.pol – MA

 • -

  inf. – AK

 • -

  WF - SP

 • -

  chem. - KK

 • -

  REL / ETYKA

Środa

 • -

  hist. – DŚ

 • -

  j.pol – MA

 • -

  mat. – DJ

 • -

  mat. – DJ

 • -

  WF - ZM

 • -

  j. ang. – IM

 • -

  j. ang. – IM

Czwartek

 • -

  edb - TS

 • -

  WF - ZM

 • -

  fiz. – OM

 • -

  native - KH

 • -

  WF – MK

 • -

  mat. – DJ

 • -

  WOS - RP

 • -

  WOS - RP

Piątek

 • -

  j. ang. – IM

 • -

  j. ang. – IM

 • -

  fil. z et. – BK

 • -

  mat. – DJ

 • -

  geog. – GD

 • -

  j.pol – MA

 • -

  j.pol – MA

 • -

  fiz. – OM

Klasa 8b