"Świadomi rodzice wiedzą, jak ważne jest wyposażenie dziecka nie tylko w wiedzę merytoryczną, którą poznaje podczas nauki z książką, ale również w wiedzę praktyczną, którą będzie mogło wykorzystać w swoim życiu zawodowym. Mam na myśli wszystkie kompetencje miękkie...