Dużo czasu wolnego dla dzieci, a dla rodziców zdecydowanie mniej…

Upały, nuda, długie podróże, mniejsza ilość obowiązków, to sprzyjający czas dla ryzyka nadużyć korzystania z elektroniki przez dzieci. Na co zwrócić uwagę i jak temu przeciwdziałać?

W obecnym roku szkolnym poświęciliśmy dużo czasu na edukację dzieci oraz rodziców w zakresie niebezpieczeństw obecności dzieci w życiu cyfrowym. Warto wykorzystać tę wiedzę podczas wakacji, aby dzieci mogły wrócić w nowym roku szkolnym wypoczęte i gotowe do dalszego zdobywania wiedzy.

Zapraszam do wysłuchania webinaru „Uczeń uzależniony od ekranu” >> https://www.facebook.com/ola.skirgiello/videos/489222963766380

Wyciągając wnioski z ryzyka nadużyć ekranu przez dzieci, zachęcam do:

 • Monitorowania czasu oraz treści, z których korzystają dzieci
 • Obserwacji reakcji, gdy następuje zmiana w czasie dostępu do urządzeń elektronicznych
 • Uważności na relacje społeczne dzieci
 • Refleksję nad tym, jakie potrzeby nasze pociechy zaspokajają i czego dostarcza im czas ekranowy
 • Zastanowienia się, czy możemy zaproponować inne formy spędzania czasu swoim podopiecznym
 • Świadomości, jaki wpływ wywiera niebieskie światło oraz przeglądane treści na młodych ludzi
 • Ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem
 • Zachęcenia do aktywnego spędzania czasu oraz spotkań z rówieśnikami w świecie rzeczywistym
 • Zrozumienia potrzeb dziecka oraz podjęcia trudu nauki ich zaspokajania podczas zajęć bez elektroniki
 • Dawania dobrego przykładu przez wyłączenie ekranu w swoim otoczeniu
 • Wspierania w rozbudzaniu ciekawości poznawania świata i rozwijania pasji
 • Dopuszczenie do nudy i poszukiwania ciekawych zajęć poza korzystaniem z telefonu, konsoli i internetu
 • Treningu uważności i relaksacji wraz z dzieckiem
 • Szukania wsparcia, kiedy zauważymy niepokojące sygnały świadczące o zbyt dużej wadze i zaangażowaniu dziecka w świat wirtualny.

Z życzeniami spokojnego, słonecznego i rodzinnego czasu w trakcie wakacji,

Joanna Jaskulska-Korzan, Psycholog Szkoły Mentis

Pobierz bezpłatny ebook

Damian Ściseł

Dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Słowa Jana Zamoyskiego są równie aktualne dzisiaj. Nasza przyszłość i rozwój Polski oraz Europy są powiązane z rozwojem edukacji w naszej „małej ojczyźnie”. Praca w szkolnictwie jest jego pasją.  Aktywny zawodowo nauczyciel od 2009 roku. Ukończył specjalność nauczycielską na kierunku historia uzyskując tytuł magistra. Podyplomowo absolwent studiów z wychowania fizycznego oraz zarządzania oświatą. Rozwija swoje umiejętności w zarządzaniu oświatą na studiach „liderów  oświaty”. Pasjonat „nauczycielki  życia”.  Historia ma związek z teraźniejszością. Bazując na wiedzy i doświadczeniu przeszłych pokoleń interesują go najnowsze badania nad edukacją.  Zgłębia nowe trendy w szkolnictwie i edukacji, kierunki rozwoju oraz badania nad wynikami nauczania. W swojej pracy uwielbia „zarażać” uczniów poszukiwaniem wiedzy, odpowiedzi na pytania. Historia jest nauką życia mówili starożytni, a bez poznania przeszłości ciężko zrozumieć teraźniejszość i odnaleźć się w przyszłości. Przyszłość stawia przed nami nowe wyzwania, zmienia się edukacja, zmienia się świat wokół nas. Kto nie idzie na przód i stoi w miejscu – cofa się. Nasza szkoła bierze udział w programach „budzącej się szkoły” oraz „Całościowego Rozwoju Szkoły”. Zmieniamy edukację czerpiąc wzorce od najlepszych, bazując na wynikach badań nad edukacją. Od kilku lat wdrażamy ocenianie kształtujące, aby nasi wychowankowie mieli większy, a co najważniejsze świadomy wpływ na swoją edukację.

Katarzyna Mont

Sekretariat szkoły Mentis przy ul. Piwoniowej 18

Absolwentka Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzanie personelem oraz Absolwentka Wydziału Zarządzania w zakresie Zarządzanie w turystyce.
Posiada również przygotowanie pedagogiczne.Jest otwarta, komunikatywna i bardzo cierpliwa. Codziennie na jej twarzy pojawia się szczery uśmiech. Chętnie pomaga innym kiedy potrzebują wsparcia. Dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, które wymagają zachowania zimnej krwi. Jest wyrozumiała i opiekuńcza.

Wieloletnia pasjonatka jazdy konnej i piłki ręcznej.

Prywatnie szczęśliwa mama Antosia i Lenki

Agata Kachniarz

Nauczycielka matematyki

Ukończyła studia matematyczne z tytułem inżyniera na Politechnice Lubelskiej oraz studia pedagogiczne z tytułem magistra na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie – praca magisterska o tytule: „Nowoczesne metody nauczania, jako sposób wspierania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami w uczeniu się matematyki”.
Pani Agata jest pasjonatką nowoczesnych metod w nauczaniu matematyki, a także prowadzi bloga, w którym dzieli się swoimi metodami z innymi nauczycielami. Jej zdaniem dzieci od początku uwielbiają uczyć się matematyki, a zadaniem nauczyciela jest wspieranie uczniów w pogłębianiu pasji do Królowej Nauk.
Prywatnie miłośniczka kryminałów oraz wielka fanka Harry’ego Pottera.

Anna Przybylska-Gwizdek

Nauczycielka języka niemieckiego

Jako nauczycielka języka niemieckiego pracuje od 2004 roku, jest absolwentką Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, nauczycielką dyplomowaną, a także egzaminatorką maturalną i gimnazjalną na stałe współpracującą z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Uczyła w warszawskich liceach, gimnazjach, podstawówkach państwowych i prywatnych

W czasie tych wielu lat pracy jako nauczycielka języka niemieckiego aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły: współpracowała z Instytutem Goethego (certyfikaty) i Austriackim (Projektwoche),  organizowała dni językowe w szkole, projekty językowe (e-twinning), napisała kontynuacje programu nauczania dla klasy dwujęzycznej, była opiekunem asystenta z Niemiec w programie Comenius, przygotowała uczniów do konkursów i certyfikatów w Instytucie Goethego.

Jest osobą komunikatywną, cierpliwą i bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Nauczanie języka niemieckiego  to dla niej  pasja,  ciągle szuka nowych metod pracy, bardzo często bierze udział w szkoleniach i konferencjach  metodycznych. Uważa, że w pracy nauczycielki najważniejsze jest indywidualne podejście do ucznia. Uczniom chciałaby pokazać, że Niemiecki jest łatwy! Nauka niemieckiego może być przyjemnością, dlatego stara się zaciekawić uczniów poprzez  różne gry i zabawy dydaktyczne, ciekawostki o krajach niemieckojęzycznych, projekty oraz filmy niemieckojęzyczne.

Wolny czas spędza z rodziną — jest mamą 9-latka. Uwielbia podróżować, fotografować i oglądać filmy.

Michał Kapłon

Wicedyrektor. Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowanie Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobył prowadząc zajęcia sportowe oraz gimnastykę korekcyjną w dwóch warszawskich przedszkolach. Posiada uprawnienia z gimnastyki sportowej, narciarstwa zjazdowego i pływania. Ponadto ratownik WOPR, Żeglarz Jachtowy PZŻ oraz menedżer sportu.

Uwielbia spędzać czas na wycieczkach rowerowych oraz na obserwowaniu świata przez obiektyw aparatu. Jego celem jest wykształcenie wśród dzieci odpowiedzialności za swój rozwój oraz potrzeb ustawicznego działania dla zachowania zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego, sprawności motorycznej i odporności organizmu, poprzez chętne i radosne uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego.

Bartosz Karpiński

Nauczyciel filozofii z elementami etyki

„Edukacja to wielowymiarowy proces kształtowania się istoty ludzkiej, w którym zdobywamy nie tylko wiedzę lecz również kompetencje i doświadczenia, poznajemy sami siebie, stajemy się niezależnymi, świadomymi, podejmującymi autonomiczne decyzje współtwórcami świata.”

magister filozofii, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Specjalizacji Nauczycielskiej Instytutu Filozofii UW.

Miłośnik filozofii starożytnej, wcielający w życie ponadczasowe idee tego okresu – poddający ich aktualność pod ocenę dzieci i młodzieży. Kładący nacisk na budzenie w dzieciach wrażliwości, podmiotowości, samodzielności myślenia, wiary w samych siebie, śmiałego wyrażania własnego zdania za pomocą logicznej argumentacji.

Autor Programu Edukacji Filozoficznej PROMETEUSZ, twórca Projektu PLATONOPOLIS 2044, założyciel Akademii Platońskiej Sp. z o.o. Propagator Programu „Philosophy for Children” prof. Matthew Lipmana.

Nauczyciel Filozofii i Etyki w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana w Warszawie.

Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej edukacji”, zorganizowanej przez Katedrę Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (27-28 kwietnia 2015 roku). Honorowy patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Filozoficznych PAN (wygłoszony referat: „Filozofia jako fundament nowoczesnego systemu edukacji”).

Andrzej Kaszuba

Nauczyciel informatyki

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pasjonat programowania algorytmicznego. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą.

Renata Lipka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika oraz pedagogika opiekuńczo – socjalna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach na kierunku kształcenie zintegrowane.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w Ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci z wadami słuchu i mowy oraz jako wolontariuszka w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

Dotychczas pracowała w przedszkolu niepublicznym jako nauczycielka – wychowawczyni.

Pracę z dziećmi traktuje jako wyzwanie i źródło satysfakcji. Jej celem jest towarzyszenie dziecku na każdym kroku jego dziecięcych zmagań, doświadczeń, emocji, poznawania otaczającego świata i ludzi. Towarzyszenie dziecku w odkrywaniu siebie i innych osób.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, słuchać dobrej muzyki.

Johanna Paula Henao Garcia

Nauczycielka języka hiszpańskiego

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Libre w Kolumbii, uzyskała tytuł magistra, a po ukończeniu aplikacji otrzymała licencję adwokacką.

Ukończyła również studia podyplomowe na wydziale dziennikarstwa -„Hiszpański w pracy lektora i dziennikarza”. Tam także otrzymała przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia nauczycielskie.

Lubi teatr, sztuki piękne, poezję muzykę i taniec. Wnoszą one pierwiastek piękna do codziennego życia. Zajmuje się również medytacją technikami i relaksacyjnymi.

Lubi pracę z dziećmi, gdyż nie ukrywają one emocji; mówią, co myślą są prawdziwe, ale bardzo wymagające.

Uczą się chętnie i bardzo szybko jeśli zajęcia są ciekawe i zawierają wiele zróżnicowanych gier i zabaw. Odpowiedni dobór materiałów pozwala skutecznie realizować program i jednocześnie rozwijać zainteresowania przedmiotem.

Kiedy słyszy, że „hiszpański to najfajniejszy przedmiot, jest dumna z tego co robi”.

Sebastian Pohorecki

Nauczyciel akrobatyki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, dyplomowany trener Akrobatyki Sportowej drugiej klasy, instruktor Gimnastyki Sportowej, Żeglarstwa Deskowego i Samoobrony, nauczyciel kontraktowy Wychowania Fizycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klubie Sportowym „Avocado” Węgrów jako trener Akrobatyki. Pracował również w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej jako nauczyciel Akrobatyki i specjalizacji cyrkowej. Uczestniczył w wielu obozach sportowych dzieci i młodzieży jako instruktor windsurfingu i opiekun. Dodatkowo może pochwalić się fachem kaskadera filmowego. Obecnie prowadzi zajęcia z Akrobatyki Sportowej w Family Sport Center oraz w “Avocado Move Center” Węgrów.

Patrycja Staniszewska-Pobikrowska

Nauczycielka religii

Z wykształcenia teolog, pasjonatka podróży i podziwiania piękna świata stworzonego. Z zamiłowania do przekazywania wiedzy innym – nauczyciel. Słucha uczniów, stara się pokazać im drogę dobra oraz miłości Boga i bliźniego. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji i szkoleń z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Od prawie dziesięciu lat związana z kształceniem na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Joanna Jaskulska – Korzan

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oraz Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, przedszkolu oraz prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne. Obecnie kończy czteroletni kurs Psychoterapii w szkole CBT Edu w Warszawie i przygotowuje się do zdania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.
W gabinecie spotyka się z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W swojej pracy bazuje na założeniach porozumienia bez Przemocy (NVC) i Pozytywnej Dyscypliny. Za najważniejsze wartości w swojej pracy uważa: zaufanie, akceptację i szczerą relację. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kolejnych szkoleniach.
Prywatnie doświadcza na co dzień wyzwań rodzicielskich będąc mamą dwóch synów, a w wolnym czasie czerpie nowe siły z biegania po lesie, rodzinnych wycieczek i czasu spędzonego z książką oraz przy grach planszowych.

Mateusz Twardowski

Nauczyciel języka polskiego i etyki

Uczę języka polskiego oraz etyki.  Moją pasją jest kultura Włoch. Właśnie udział w programie Erasmus dał mi możliwość poznania tej kultury, gdy studiowałem na Uniwersytecie w Pizie, co zaowocowało dalszy mój rozwój podczas pobytu i pracy w Szkole Podstawowej w Terrasini, na Sycylii. Dzielenie się z uczniami swoimi doświadczeniami oraz wiedzą jest dla mnie priorytetowe podczas zajęć. Kieruję się w życiu zasadą ” Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”, którą staram się motywować moich podopiecznych.

Alicja Tarnowska

Nauczycielka języka angielskiego

Alicja gained a Master’s degree in Education: Preschool and Early School Education with Teaching English. She has been a teacher for many years in a number of preschools and schools.

She takes great pleasure in encouraging children to think outside the box and to develop children’s critical thinking skills. She enjoys using creativity to make learning fun, interactive and memorable.

Honorata Markiewicz

Nauczycielka techniki

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogicznym: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Pracując, pogłębiała swoją wiedzę na studiach podyplomowych z: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zarządzania oświatą, wychowania fizycznego, oligofrenopedagogiki z terapią oraz techniki z plastyką.

Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolu na stanowisku nauczycielki, a następnie kierowniczki placówki. Od 10 lat jest wychowawczynią i nauczycielem wspomagającym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Praca na stanowisku nauczycielki techniki, to dla niej pasja i wyzwanie. Uważa tak jak J. Korczak, że „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Praca z dziećmi pozwala jej spojrzeć na świat pod innym kątem, uczy cierpliwości i wychodzenia poza ramy. Zawsze podchodzi indywidualnie do każdego ucznia i wyciąga z niego to, czego nie widać z zewnątrz.

Po pracy, podczas treningów karate i gry w piłkę nożną, ładuje baterie na kolejny dzień. W lecie można ją spotkać na górskich szlakach. Zima to zawsze wybór pomiędzy nartami i deską a kolejnym zakątkiem Azji.

Marta Włosek

Nauczycielka świetlicy

Studiowała pedagogikę i edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie  Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Praktykowała teatr w Studio Pantomimy oraz w studenckim Teatrze Widzenie. A to wszystko, to tylko początek i baza poszukiwań, twórczości i rozwoju na drogach pracy zawodowej 🙂

Do tej pory była to praca z dziećmi w szkołach, na koloniach, w centrum kultury, w świetlicach środowiskowych oraz w ośrodkach wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie.

„Wychowywać to być obok”. I już!

Anna Fusiara

Koordynatorka zespołu anglistów, nauczycielka języka angielskiego

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Już podczas studiów pracowała z małymi dziećmi, ucząc w przedszkolach, by następnie podjąć się ciekawego wyzwania, jakim jest nauka bardzo młodziutkich, nawet niespełna rocznych, ”studentów” Metodą Helen Doron. Ma duże doświadczenie  w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, wielokrotnie przygotowywała swoich uczniów i uczennice do egzaminów Cambridge English.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej ogromną przyjemnością.  Za najważniejszy cel w pracy z młodymi ludźmi uważa dzielenie się z nimi swoją pasją i radością ze wspólnej nauki. Stara się pokazywać swoim uczniom i uczennicom, jak wiele zależy od nich samych i wierzy mocno  w indywidualną i wyjątkową drogę każdego z nich.  Chińskie przysłowie: „Teachers open the door but you must enter by yourself” to jej drogowskaz w nauczaniu.

Lubi dobrą muzykę, w wolnym czasie „pochłania książki”, uwielbia też góry i piesze wędrówki.

Magdalena Łukasińska

Nauczycielka matematyki

Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Warszawie oraz studia pedagogiczne w warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa.
Nauczycielka z powołania, stara się u każdego ujawnić jego ukryty talent matematyczny i go pielęgnować. Wesoła i charyzmatyczna, a kiedy potrzeba, stanowcza. Całość wraz z jej talentem pedagogicznym, powoduje chęć nauki u słuchaczy.
Poza pracą zawodową uwielbia spędzać czas na Mazurach wśród natury, ma wspaniałe grono przyjaciół. Lubi też przygody związane z offroadem.

Justyna Sikora – Janicka

Nauczycielka języka angielskiego

I have graduated from universities in Poland with a M.Ed. degree (Specialisation in KS1) and a M.A. degree in English Philology (Specialisation in Methodology of Teaching English). In addition, a part of my studies was taken in Belgium.
As a qualified international teacher, I have been teaching children of varying nationalities and cultures. In addition, I have the knowledge of the British National Curriculum and the Early Years Foundation Stage, since during the last years I was teaching at the British International Schools.
My teaching philosophy is based on the development of every child, through building its self-confidence and self-esteem. I believe that children learn through first hand experiences and stimulating environments, which make the learning personal and relevant to the child. I have high but realistic expectations of every pupil, to enable them to reach their full potential and behave in an acceptable manner. I place a huge importance on providing learning experiences that build upon the pupil’s prior knowledge.

Marta Bańkowska

Współwłaścicielka, członkini zarządu Fundacji na Rzecz Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Naprawdę warto”

Współzałożycielka Szkoły Mentis, związana z edukacją dzieci i młodzieży od 2004 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w działach finansowo-księgowych w firmach polskich i zagranicznych oraz jako kadra zarządzająca polskich przedsiębiorstw z branży edukacyjnej.

Jej inspiracją są Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy oraz sir Ken Robinson, brytyjski pisarz, mówca i doradca, lider w dziedzinie rozwoju kreatywności, innowacyjności i zasobów ludzkich.

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie SWPS, Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie Gdańskim, NEOMA Business School w Ruen we Francji oraz Akademii Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka, nieustannie na drodze osobistego rozwoju.

Prywatnie szczęśliwa mama trzech córek, w wolnym czasie realizuje się jako aktorka Teatru Precedens 11, poetka, uwielbia aktywne formy wypoczynku, slowjogging, jogę i taniec.

Anna Dąbrowska

Współwłaścicielka, członkini zarządu Fundacji na Rzecz Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Naprawdę warto”

Jest współzałożycielką Szkoły Mentis. Związana z edukacją dzieci i młodzieży od 2004 r., kiedy to współtworzyła  Polsko-Angielskie Przedszkola „W Stumilowym Lesie”, a następnie szkoły Mentis.

Jej celem jest tworzenie środowiska, w którym Dzieci i Młodzież spędzają czas twórczo, ambitnie i aktywnie, czują się dobrze i bezpiecznie, uczą się, realizują swoje pasje, wszechstronnie się rozwijają, gdyż każdy obszar rozwoju młodego człowieka jest ważny: edukacyjny, emocjonalny, społeczny, kulturalny, fizyczny. Jest pasjonatką rozwoju osobistego od najmłodszych lat i rozwijania w uczniach kompetencji takich jak samodzielność w myśleniu i działaniu, umiejętność podejmowania decyzji, empatia, poczucie własnej wartości, chęć do nauki i rozwoju przez całe życie.

Tworzenie takiej przestrzeni do rozwoju jest możliwe dzięki całemu zespołowi wspaniałych ludzi: kadrze pedagogicznej i administracyjnej, którzy na co dzień tworzą codzienne życie szkoły Mentis.

Praca z Dziećmi jest ciągłą inspiracją i przygodą, od Dzieci wielu rzeczy się uczymy i każdego dnia nieustannie coś w relacjach z nimi zaskakuje nas i zachwyca.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego  w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS a także Erickson College International The Art & Science of Coaching. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, które zdobyła w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych.

Ponieważ nauka i rozwój są jej pasją, nieustannie kontynuuje edukację, uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu edukacji, rozwoju osobistego i zarządzania.

Kocha żyć świadomie, aktywnie, odważnie i w zgodzie ze sobą…

Uwielbia spędzać czas z rodziną, ze wspólnych chwil czerpie radość, energię i motywację do pracy.

Monika Łękawska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunkach pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczanie języka polskiego.

Doświadczenie zdobywała na stanowiskach nauczycielki klas 1-3, wychowawczyni świetlicy, terapeutki pedagogicznej w szkołach publicznych, społecznych i niepublicznych.

Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących porozumienia bez przemocy, oceniania kształtującego i nowoczesnej edukacji. W najbliższym czasie planuje podjąć studia na kierunku bibliotekoznawstwa, ze względu na swoje zainteresowanie literaturą dziecięcą i sposobami na edukację poprzez dzieła literackie.

W pracy z dziećmi stara się rozbudzać ich ciekawość, towarzyszy i wspomaga w samodzielnym dążeniu do zdobywania wiedzy. Kształtuje wewnętrzną motywację uczniów i uczennic poprzez współdziałanie, uznanie nawet najmniejszych starań i sukcesów, stawianie wyzwań dostosowanych do możliwości.

Prywatnie mama dwóch chłopców, opiekunka dwóch kotów i psa, miłośniczka jeździectwa, entuzjastka podróży kamperem.

Natalia Bigus – Franczuk

Nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziału pedagogicznego. Ukończyła wiele kursów języka angielskiego, zdając również egzaminy dające certyfikaty First Certificate In English oraz Certificate In Advanced English. Od 2013 pracuje również jako egzaminatorka Cambridge Young Learners English.

Ma bogate i wieloletnie doświadczenie jako nauczycielka języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jak również w przedszkolu. Od 20 lat pracuje również w szkołach językowych. W roku 2009 otrzymała nagrodę dyrektorską jako pracownica Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka i jego rozwój w przyjaznej atmosferze. Wierzy, że dzięki kreatywności i pracy udaje się dopasować klucz do każdych drzwi.

Małgorzata Krzysiak

Nauczycielka języka polskiego i historii

Humanistka  z wykształcenia i zamiłowania. W pracy najważniejsze są dla niej indywidualne podejście do dziecka i aktywizowanie go w zdobywaniu wiedzy. Nieustannie szuka nieszablonowych pomysłów na lekcje.

Prywatnie mama dwojga nastolatków. Pasjonatka filmu i muzyki rockowej. Uwielbia spędzać czas na zwiedzaniu zamków i pałaców.

Anna Zawada

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku filologia angielska. Absolwentka Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie w klasie wokalu.

Instruktorka rytmiki oraz tańca. Animatorka zabaw dla dzieci. Doświadczenie zdobywała, pracując jako nauczycielka w szkołach językowych, podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach, a także podczas obozów dla dzieci, kolonii i eventów.

Swoje muzyczne zdolności wykorzystuje w codziennej pracy z uczniami i uczennicami, bowiem wg niej „muzyka łagodzi obyczaje”. W swojej pracy nastawiona jest na nauczenie dzieci aktywnego uczestnictwa w otaczającym go świecie oraz rozwoju ich twórczej osobowości.

Stale wzbogaca swoje doświadczenie i umiejętności uczestnicząc w wielu warsztatach i szkoleniach. Wyznaje zasadę, że „nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko takie, którym skończyło się paliwo, czyli energia niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami”.

Anna Dobijańska

Nauczycielka wspomagająca

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Humanistycznej Pedagogium na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z dramą i teatrem. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna, diagnoza i terapia pedagogiczna.

Stale podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa wiedzę podczas wielu szkoleń i kursów. W swojej pracy lubi wykorzystywać nowe technologie i szukać innowacyjnych metod tak, aby jak najlepiej rozumieć i wspierać rozwój swoich uczniów.

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach niepublicznych, oraz publicznych.

Bardzo ważne są dla niej wartości takie jak prawda, dobro, tolerancja i wzajemny szacunek. Na tym opiera też relacje z dziećmi. Ceni sobie poczucie humoru i z uśmiechem kroczy przez życie.

W wolnym czasie uwielbia podróżować i aktywnie spędzać czas.

Aleksandra Świtalska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka. Posiada tytuł magistra z edukacji międzykulturowej. Jest nauczycielem mianowanym.

Doświadczenie zdobywała zarówno w niepublicznej, jak i publicznej szkole jako nauczycielka w klasach 0-III oraz podczas pracy terapeutycznej z dziećmi.
Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących nowych metod pracy z uczniami i uczennicami.

Podczas pracy z dziećmi stawia na aktywne metody nauczania i zaangażowanie uczniów w proces zdobywania wiedzy.

Weronika Mazur

Nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Z wyróżnieniem ukończyła studia na kierunku lingwistyka stosowana w dwóch specjalnościach – w specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne oraz w specjalności nauczycielskiej. Tym samym uzyskała tytuł magistra i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Swoje doświadczenie nabywała, pracując z uczniami w różnym wieku – w wieku wczesnoszkolnym, uczniami starszych klas szkoły podstawowej, w tym prowadziła przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, licealistami oraz osobami dorosłymi. Jednak to właśnie uczniowie i uczennice szkoły podstawowej są najbliżsi jej sercu i to z pracy z nimi czerpie największą satysfakcję.

W swojej pracy odznacza się pozytywnym nastawieniem, entuzjazmem i zaangażowaniem. Z łatwością buduje relacje z uczniami i uczennicami, dążąc do tego, aby chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach i lubili wspólną naukę języka angielskiego.

Na co dzień lubi się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia. Kocha zwierzęta. Wieczorami chętnie biega przy dźwiękach ulubionej muzyki.

Martyna Krasny

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska. Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie zdobyła, pracując w przedszkolach i szkołach podstawowych.

O pracy z dziećmi marzyła od najmłodszych lat. Pierwszymi uczniami były lalki i siostra 🙂

Ceni wszelkie sytuacje, kiedy może wysłuchać ucznia i pomóc mu. Jest konsekwentna w działaniu, a w ludziach ceni przede wszystkim szczerość i otwartość. Priorytetem w jej pracy jest aktywne uczestnictwo dzieci w lekcji, stwarzanie sytuacji do samodzielnego myślenia uczniów i współpracy w grupie oraz odkrywanie i rozwijanie pasji swoich podopiecznych.

Lubi gry planszowe, karciane i łamigłówki, często wykorzystuje je podczas lekcji. Uwielbia dobrą książkę, krzyżówki i mecze siatkówki.

Magdalena Pysiewicz

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielka wspomagająca

Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki na kierunku: edukacja wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej.

W trakcie trwania aktywności zawodowej nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności kształcenia, aby skutecznie wspierać uczniów zarówno wybitnie zdolnych, jak i mających trudności w uczeniu się. Zdobywa nowe kompetencje w zakresie metod, mających zastosowanie w edukacji oraz terapii pedagogicznej.

Stawia na wspieranie uczniów w procesie kształcenia oraz przekazywanie narzędzi potrzebnych do zdobywania wiedzy, jednocześnie pozostawiając przestrzeń do samodzielnego działania. Stara się, aby jej zajęcia były nieszablonowe i tym samym interesujące. Lubi stawiać dzieci w roli eksperta i badacza, dając tym samym uczniom poczucie odpowiedzialności za proces samokształcenia. Ma doświadczenie w pracy w programie IB Primary Years (PYP).

Bycie wychowawczynią jest dla niej bardzo ważną i odpowiedzialną rolą. Stara się być dla dzieci wsparciem, służyć radą i pomocą. W klasie buduje relację pełną zrozumienia i wzajemnego szacunku. Jest zwolenniczką Oceniania Kształtującego oraz Porozumienia bez Przemocy. Uwielbia pracę z dziećmi. Twierdzi, że można się od Nich wiele nauczyć, trzeba tylko uważnie obserwować i słuchać.

Aleksandra Granica – Bieranowska

Psycholog szkolny

Jest psychologiem, psychotraumatologiem oraz psychoterapeutą psychoanalitycznym.

Ukończyła studia psychologiczne na UKSW w Warszawie, studia podyplomowe z diagnozy klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz 5-letnie szkolenie w zakresie pracy z traumą w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii oraz Monachijskim Instytucie Psychoterapii Zintegrowanej. Aktualnie jest na 4 roku szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W tym roku uczestniczy w projekcie naukowym obserwacji niemowląt, którego celem jest badanie głębokiego rozumienia stanów ludzkiego umysłu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała  w placówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej jako diagnosta, interwent kryzysowy oraz psychoterapeuta. Pracuje w gabinecie prywatnym.

W pracy psychologa szkolnego ceni sobie otwartą rozmowę i towarzyszenie dzieciom w lepszym rozumieniu ich wewnętrznych przeżyć i adekwatnym komunikowaniu ich na zewnątrz.

Radosław Seredyński

Nauczyciel wspomagający

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie na kierunku pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem.

Posiada  doświadczenie w pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących pracy z uczniami  z zespołem Aspergera, niedostosowaniem społecznym i autyzmem.

W pracy z uczniem buduje przyjazną atmosferę opartą na szacunku i szczerości oraz podążaniu za jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Jest szczęśliwym mężem, własne dziecko wychowuje w poczuciu akceptacji, miłości i zrozumienia. Interesuje się teatrem, koszykówką i psychologią.

Neil Thomas

Native speaker

Neil grew up in a small market town in Mid-Wales, where he went to school till he was eighteen. He was not suited to school. Later he attended drama school in Cardiff and completed a three year actor training. He left the academy early to work in Theatre-in-Education, where he remained for two years. He then went on to work in television and commercial theatre productions.

He left the acting profession to start a family and took up teaching after getting married in Switzerland. Whilst living in Switzerland, he taught English as an additional language, worked as a postman, sold shoes, had a family, went to university and got a couple of degrees, coached rugby to kids, and later became head coach of Lucerne Rugby Club. He also counsels people who have problems with addiction.

A few years ago now, he left Switzerland to live in the Czech Republic to do field research to complete his post-graduate degree. Whilst living in Brno he produced and directed his own professional theatre productions. He also spent a couple of years in Brno working in an IT Help Desk environment, which is where he met his partner, and became part of a community of anthropologists.

Now he is enjoying teaching in Warsaw and looks forward to seeing a book chapter he wrote published, a play put on stage, and producing and directing theatre in English here. When he has some spare time, he likes swimming, practices yoga, and writes.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej infomacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Close