fbpx

Ostatnimi czasy w gabinetach psychologicznych pojawia się coraz więcej rodziców, zgłaszających następujące problemy: „Moje dziecko jest marudne”, „Nie chce się uczyć”, „Ja już nie wiem co mam zrobić”, „Nie poznaję go”, „Kompletnie się nie słucha”. Większość tych skarg dotyczy dzieci, które rozpoczęły naukę w klasie czwartej. Dlaczego tak się dzieje? To dobre pytanie.

Przekroczenie progu klasy III wiąże się z silnymi emocjami zarówno dzieci, jak i rodziców. Tylko nieliczne szkoły przygotowują uczniów i ich opiekunów na zmianę.

Pierwsza i podstawowa sprawa to nastawienie. Zakładając „czarne okulary”, zwracamy uwagę tylko na negatywy. Jak dziecko ma się ich pozbyć, kiedy np. na korytarzu czy w domu słyszy; „czwarta klasa teraz się zacznie”, „zobaczysz, ile będzie prac domowych”, „jak się nie weźmiesz do nauki, to będziesz siedziała po nocach”, „nowe przedmioty… historia, przyroda… jak damy sobie radę?!”.  Starajmy się nie straszyć naszych pociech. Pozytywne komunikaty nie są takie trudne: „Jestem strasznie ciekawa jakiego wychowawcę będziesz miał w klasie IV”, „Jestem z Ciebie taka dumna, już niedługo IV klasa”

Kolejnym etapem jest rozmowa z dzieckiem na temat jego oczekiwań i związanych z tym obaw. Ważne jest to, aby dziecko zwerbalizowało co wywołuje u niego niepokój. Nie przekładajmy naszych lęków na dzieci. W momencie, w którym już wiemy, co budzi obawy dziecka, możemy o tym porozmawiać oraz to omówić wspólnie przygotowując się do zmian. Należy wzbudzić w dziecku poczucie kompetencji do poradzenia sobie z daną trudnością.

Pamiętajmy o tym, że nasze dzieci nieustannie rozwijają się, a co za tym idzie zmieniają się. Pojawiają się nowe autorytety, priorytety i znajomości. Nie każda kłótnia ze znajomymi czy chwilowe oddalenie się od grupy rówieśniczej świadczy o problemach związanych z nawiązywaniem czy podtrzymywaniem relacji społecznych. 

Zmieniają się nie tylko dzieci, ale i oczekiwania wobec nich, co może wypływać na pojawienie się u nich lęków związanych z mogącymi nadejść niepowodzeniami. Wiemy, że w IV klasie dzieci są bardziej obciążone nauką, zwiększa się ilość prac domowych czy klasówek, jest mniej czasu na zabawę, co negatywnie wpływa na relacje dziecko – rodzic. W czasie odrabiania prac domowych często zaczynają się pojawiać kłótnie czy spory.

Nowi nauczyciele, którzy przejmują nauczanie w IV klasie to kolejne wyzwanie – konieczność wypracowania sobie u opiekunów jak najlepszej opinii i pokazania się od dobrej strony.

Spójrzmy na to wszystko oczami dziecka, jak dużo mamy tu obszarów, w których możemy ponieść porażkę. Wzmacniajmy zatem nasze dzieci i rozmawiajmy z nimi na temat niepowodzeń i poszukujmy wspólnie rozwiązań. Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali.

W Polsko – Angielskiej Szkole Mentis szczególną uwagę zwracamy na uczniów i ich rodziców, którzy przygotowują się do przejścia do kolejnego etapu edukacyjnego.

Wychowawcy klas III oraz nauczyciele rozmawiają z uczniami, jak i z ich rodzicami, zastanawiając się wspólnie nad działaniami ułatwiającymi tak dużą zmianę. Nauczyciele klas starszych odwiedzają dzieci z klas młodszych, co pozwala im na wzajemne zapoznanie się, co znacząco wpływa na obniżenie lęku związanego z pojawieniem się nauczycieli przedmiotowych. W związku ze zwiększającą się ilością materiału nauczyciele redukują zadawanie prac domowych do minimum. Traktując je raczej jako możliwość do zaprezentowania swojej umiejętności czy wiedzy niż sprawdzenia jej. Uczniowie od najmłodszych klas uczeni są systematycznej pracy i konstruktywnego wykorzystywania czasu. Podczas pobytu w świetlicy czy po zajęciach dydaktycznych chętnie uczestniczą w konsultacjach z nauczycielami przedmiotowymi, podczas których można poszerzyć swoją wiedzę lub przedyskutować występujące wątpliwości czy zrozumieć tematy sprawiające trudności. W przygotowaniach do zmiany biorą udział także uczniowie klas starszych. Chętnie przychodząc na lekcje młodszych kolegów, rozmawiając i odpowiadając na nurtujące pytania dotyczące zmian pojawiających się w klasie IV.

W naszej szkole zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem, który na bieżąco prowadzi obserwacje, rozmowy wspierające i warsztaty z uczniami i ich rodzicami. Każda niepokojąca dla rodzica sytuacja czy zdarzenie może zostać omówione.

Ponadto odbywają się lekcje otwarte, właśnie wtedy można poznać naszą szkołę, jej misję oraz nauczycieli.  Porozmawiać ze specjalistami, omówić pytania i ewentualne wątpliwości.

Działania nauczycieli w klasie III:

1. Przygotowywanie uczniów do systemu lekcji 45 minut.

2. Przyzwyczajanie dzieci do pisania w zeszycie w szeroką linię – od początku klasy III z uwzględnieniem możliwości dzieci.

3. Współpraca wychowawców klas III z nauczycielami przedmiotów.

4. Konsultacje wychowawców klas III z przyszłymi wychowawcami klas IV dotyczące mocnych i słabych stron uczniów oraz problemów klasy.

5. Wkrótce IV klasa – blok spotkań dla trzecioklasistów:

– przygotowanie na lekcjach informatyki prezentacji o szkole, o nowych przedmiotach, życiu codziennym w szkole na II etapie edukacyjnym przez uczniów klas starszych dla uczniów klas III.

– zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach III z przyszłymi wychowawcami i nauczycielami przedmiotów (prowadzenie lekcji z matematyki, j. polskiego, przyrody, historii z nowymi nauczycielami).

6. Zielona szkoła – integracja całej społeczności szkolnej.

Działania nauczycieli w klasach IV (po rozpoczęciu roku szkolnego), które pomagają uczniom czuć się dobrze w klasie IV:

1. Dzień z wychowawcą na początku roku szkolnego.

2. Wycieczki integrujące zespół klasowy (na początku września).

3. Stworzenie klasowego terminarza- zapisywanie terminów ważnych uroczystości, projektów, sprawdzianów, zadania domowego na specjalnej tablicy w sali lekcyjnej.

4. Kontrakt klasowy.

5. Otrzęsiny klasy IV – powitanie uczniów na II etapie edukacyjnym. Zadania, konkursy i symboliczne pasowanie – przyjęcie do starszej społeczności uczniowskiej.

6. Spotkania czwartoklasistów z psychologiem.

7. Przygotowanie prezentacji o szkole dla trzecioklasistów.

Małgorzata Wojciechowska

psycholog

Card image created by Freepik

Damian Ściseł

Dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Słowa Jana Zamoyskiego są równie aktualne dzisiaj. Nasza przyszłość i rozwój Polski oraz Europy są powiązane z rozwojem edukacji w naszej „małej ojczyźnie”. Praca w szkolnictwie jest jego pasją.  Aktywny zawodowo nauczyciel od 2009 roku. Ukończył specjalność nauczycielską na kierunku historia uzyskując tytuł magistra. Podyplomowo absolwent studiów z wychowania fizycznego oraz zarządzania oświatą. Rozwija swoje umiejętności w zarządzaniu oświatą na studiach „liderów  oświaty”. Pasjonat „nauczycielki  życia”.  Historia ma związek z teraźniejszością. Bazując na wiedzy i doświadczeniu przeszłych pokoleń interesują go najnowsze badania nad edukacją.  Zgłębia nowe trendy w szkolnictwie i edukacji, kierunki rozwoju oraz badania nad wynikami nauczania. W swojej pracy uwielbia „zarażać” uczniów poszukiwaniem wiedzy, odpowiedzi na pytania. Historia jest nauką życia mówili starożytni, a bez poznania przeszłości ciężko zrozumieć teraźniejszość i odnaleźć się w przyszłości. Przyszłość stawia przed nami nowe wyzwania, zmienia się edukacja, zmienia się świat wokół nas. Kto nie idzie na przód i stoi w miejscu – cofa się. Nasza szkoła bierze udział w programach „budzącej się szkoły” oraz „Całościowego Rozwoju Szkoły”. Zmieniamy edukację czerpiąc wzorce od najlepszych, bazując na wynikach badań nad edukacją. Od kilku lat wdrażamy ocenianie kształtujące, aby nasi wychowankowie mieli większy, a co najważniejsze świadomy wpływ na swoją edukację.

Katarzyna Mont

Sekretariat szkoły Mentis przy ul. Piwoniowej 18

Absolwentka Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzanie personelem oraz Absolwentka Wydziału Zarządzania w zakresie Zarządzanie w turystyce.
Posiada również przygotowanie pedagogiczne.

Jest otwarta, komunikatywna i bardzo cierpliwa. Codziennie na jej twarzy pojawia się szczery uśmiech. Chętnie pomaga innym kiedy potrzebują wsparcia.Dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, które wymagają zachowania zimnej krwi. Jest wyrozumiała i opiekuńcza.

Wieloletnia pasjonatka jazdy konnej i piłki ręcznej.
Prywatnie szczęśliwa mama Antosia i Lenki

Maria Asman

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy kieruje się maksymą, ” Uczeń nie jest statkiem który trzeba załadować, a latarnią, którą trzeba zapalić”. Uważa, że rolą nauczyciela jest rozbudzenie w uczniach pasji do wykładanego przez siebie przedmiotu i wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia, potrzebne do zdobywania wiedzy. Według niej, każde dziecko ma ukryty potencjał, a jej zdaniem jako nauczyciela jest odkrycie go i pokazanie możliwości, jak mozna go wykorzystać.

Oprócz pracy z dziećmi kocha także piesze wycieczki po górach- a zwłaszcza Karkonoszach i Tatrach.

Grzegorz Dominiak

Nauczyciel geografii

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Jego specjalnością jest geografia fizyczna, a w szczególności meteorologia i hydrologia.
Jego pasją są podróże po Polsce i świecie. W każdej wolnej chwili chciałby zobaczyć nowy kawałek naszej Ziemi, choć jest jedno miejsce, w które może wracać wielokrotnie – to Tatry Polskie.
Jego drugą pasją jest sport, a w szczególności piłka nożna. Po pracy w szkole koszulę zamienia na dres i staje się trenerem w akademii piłkarskiej specjalizującej się w szkoleniu młodzieży.

Edmund Dudek

Nauczyciel plastyki

Ukończył ASP w Warszawie. Pracuje jako projektant graficzny w dziedzinie projektowania książek, czasopism, ilustracji, plakatów. Współpracował przy wielu kampaniach reklamowych /KFC, Procter&Gamble, Lenor, Łaciate/.

Przez pięć lat nauczyciel projektowania w Liceum Plastycznym. Od sześciu lat prowadzi własną Szkołę Rysunku i Malarstwa na Jabłoni w Choszczówce. Jest redaktorem graficznym gazety Nasza Choszczówka, autorem rubryki satyrycznej Okiem Dudka. Współorganizuje koncerty Przystanku Choszczówka. Hobby: gra na gitarze i pisanie scenariuszy filmowych. Ma syna i córkę.

Paulina Jagielska

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać opiekując się dziećmi jako niania, wyjeżdżając na kolonie z młodzieżą w roli wychowawcy oraz prowadząc animacje w sali zabaw dla dzieci. Podczas studiów wyjechała do Luksemburga, gdzie była wychowawcą w anglojęzycznym przedszkolu i żłobku Montessori. Pracowała również jako nauczyciel języka angielskiego w jednym z warszawskich przedszkoli.

Odkąd pamięta, chciała zostać nauczycielem, a swój zawód wykonuje z pasją i miłością do dzieci. W pracy skupia się na nawiązaniu indywidualnego kontaktu z podopiecznymi, by w ten sposób dobrze ich poznać i móc im mądrze towarzyszyć na wspólnej drodze odkrywania świata.

Prywatnie bardzo lubi aktywnie spędzać czas. Pochodzi z Mazur, więc najbliższe jej sercu pozostaje pływanie. Uwielbia również taniec, a w wolnych chwilach chętnie piecze ciasta i spotyka się z przyjaciółmi.

Anna Przybylska-Gwizdek

Nauczyciel języka niemieckiego

Jako nauczycielka języka niemieckiego pracuje od 2004 roku, jest absolwentką Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, nauczycielem mianowanym, a także egzaminatorem maturalnym i gimnazjalnym na stałe współpracującym z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Uczyła w warszawskich liceach, gimnazjach, podstawówkach państwowych i prywatnych

W czasie tych wielu lat pracy jako nauczycielka j. niemieckiego aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły: współpracowała z Instytutem Goethego (certyfikaty) i Austriackim (Projektwoche),  organizowała dni językowe w szkole, projekty językowe (e-twinning), napisała kontynuacje programu nauczania dla klasy dwujęzycznej, była opiekunem asystenta z Niemiec w programie Comenius, przygotowała uczniów do konkursów i certyfikatów w Instytucie Goethego.

Jest osoba komunikatywną, cierpliwą i bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Nauczanie języka niemieckiego  to dla niej  pasja,  ciągle szuka nowych metod pracy, bardzo często bierze udział w szkoleniach i konferencjach  metodycznych. Uważa, ze w pracy nauczyciela najważniejsze jest  indywidualne podejście do ucznia. Uczniom chciałaby pokazać, że Niemiecki jest łatwy! Nauka niemieckiego może być przyjemnością, dlatego stara się zaciekawić uczniów poprzez  różne gry i zabawy dydaktyczne, ciekawostki o krajach niemieckojęzycznych, projekty oraz filmy niemieckojęzyczne.

Wolny czas spędza z rodziną- jest mamą rezolutnego 4-latka- uwielbia podróżować, fotografować i oglądać filmy.

Michał Kapłon

Wicedyrektor. Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowanie Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobył prowadząc zajęcia sportowe oraz gimnastykę korekcyjną w dwóch warszawskich przedszkolach. Posiada uprawnienia z gimnastyki sportowej, narciarstwa zjazdowego i pływania. Ponadto ratownik WOPR, Żeglarz Jachtowy PZŻ oraz menedżer sportu.

Uwielbia spędzać czas na wycieczkach rowerowych oraz na obserwowaniu świata przez obiektyw aparatu. Jego celem jest wykształcenie wśród dzieci odpowiedzialności za swój rozwój oraz potrzeb ustawicznego działania dla zachowania zdrowia, prawidłowego rozwoju fizycznego, sprawności motorycznej i odporności organizmu, poprzez chętne i radosne uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego.

Bartosz Karpiński

Nauczyciel filozofii z elementami etyki

“Edukacja to wielowymiarowy proces kształtowania się istoty ludzkiej, w którym zdobywamy nie tylko wiedzę lecz również kompetencje i doświadczenia, poznajemy sami siebie, stajemy się niezależnymi, świadomymi, podejmującymi autonomiczne decyzje współtwórcami świata.”

magister filozofii, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Specjalizacji Nauczycielskiej Instytutu Filozofii UW.

Miłośnik filozofii starożytnej, wcielający w życie ponadczasowe idee tego okresu – poddający ich aktualność pod ocenę dzieci i młodzieży. Kładący nacisk na budzenie w dzieciach wrażliwości, podmiotowości, samodzielności myślenia, wiary w samych siebie, śmiałego wyrażania własnego zdania za pomocą logicznej argumentacji.

Autor Programu Edukacji Filozoficznej PROMETEUSZ, twórca Projektu PLATONOPOLIS 2044, założyciel Akademii Platońskiej Sp. z o.o. Propagator Programu “Philosophy for Children” prof. Matthew Lipmana.

Nauczyciel Filozofii i Etyki w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana w Warszawie.

Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: “Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej edukacji”, zorganizowanej przez Katedrę Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (27-28 kwietnia 2015 roku). Honorowy patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Filozoficznych PAN (wygłoszony referat: “Filozofia jako fundament nowoczesnego systemu edukacji”).

Andrzej Kaszuba

Nauczyciel informatyki

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Pasjonat programowania algorytmicznego. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą.

Renata Lipka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność : surdopedagogika oraz pedagogika opiekuńczo – socjalna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach na kierunku kształcenie zintegrowane.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w Ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci z wadami słuchu i mowy oraz jako wolontariusz w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

Dotychczas pracowała w przedszkolu niepublicznym jako nauczyciel – wychowawca.

Pracę z dziećmi traktuje jako wyzwanie i źródło satysfakcji. Jej celem jest towarzyszenie dziecku na każdym kroku jego dziecięcych zmagań, doświadczeń, emocji, poznawania otaczającego świata i ludzi. Towarzyszenie dziecku w odkrywaniu siebie i innych osób.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, słuchać dobrej muzyki.

Monika Moskiewicz-Rachwał

Nauczyciel języka angielskiego

Jest absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Filologia Angielska, specjalizacja nauczycielska. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła ucząc języka angielskiego dzieci przedszkolne, a następnie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uważa, że w nauczaniu języka obcego bardzo ważnym elementem jest pobudzanie zmysłów dziecka. Dlatego też jest zwolenniczką nauki języka przez różnego rodzaju gry językowe, czynności ruchowe i ćwiczenia, których często sama jest autorem. Praca z dziećmi w szkole to dla niej pasja, jak również ciągłe wyzwania i możliwości spełniania własnej osoby w tym co się naprawdę kocha.

Oprócz zainteresowań językowych, w wolnych chwilach odnajduje się w muzyce. Uwielbia nagrywać covery muzyczne. To jej drugie okno na świat. Poza tym, interesuje się siatkówką i tańcem, które praktykowała przez prawie 10 lat. Tą energią, jak również optymizmem próbuje zarazić swoich uczniów. Nie lubi bierności, ani monotonii, natomiast stawia na aktywność i ciągły rozwój.

Johanna Paula Henao Garcia

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Libre w Kolumbii, uzyskała tytuł magistra, a po ukończeniu aplikacji otrzymała licencję adwokacką.

Ukończyła również studia podyplomowe na wydziale dzięnnikarstwa -“Hiszpański w pracy lektora i dziennikarza”.
tam także otrzymała przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia nauczycielskie.

Lubi teatr, sztuki piękne, poezję muzykę i taniec. Wnoszą one pierwiastek piękna do codziennego życia. Zajmuje się rownież medytacją technikami i relaksacyjnymi.

Lubi pracę z dziećmi gdyż nie ukrywają one emocji; mówią co myślą są prawdziwe ale bardzo wymagające .

Uczą się chętnie i bardzo szybko jeśli zajęcia są ciekawe i zawierają wiele zróżnicowanych gier i zabaw.
Odpowiedni dobór materiałów pozwala skutecznie realizować program i jednocześnie rozwijać zainteresowania przedmiotem.

Kiedy słyszy, że “hiszpański to najfajniejszy przedmiot jest dumna z tego co robi.

Sebastian Pohorecki

Nauczyciel akrobatyki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, dyplomowany trener Akrobatyki Sportowej drugiej klasy, instruktor Gimnastyki Sportowej, Żeglarstwa Deskowego i Samoobrony, nauczyciel kontraktowy Wychowania Fizycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klubie Sportowym „Avocado” Węgrów jako trener Akrobatyki. Pracował również w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej jako nauczyciel Akrobatyki i specjalizacji cyrkowej. Uczestniczył w wielu obozach sportowych dzieci i młodzieży jako instruktor windsurfingu i opiekun. Dodatkowo może pochwalić się fachem kaskadera filmowego. Obecnie prowadzi zajęcia z Akrobatyki Sportowej w Family Sport Center oraz w “Avocado Move Center” Węgrów.

Patrycja Staniszewska-Pobikrowska

Nauczyciel religii

Z wykształcenia teolog, pasjonatka podróży i podziwiania piękna świata stworzonego. Z zamiłowania do przekazywania wiedzy innym – nauczyciel. Słucha uczniów, stara się pokazać im drogę dobra oraz miłości Boga i bliźniego. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji i szkoleń z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Od prawie dziesięciu lat związana z kształceniem na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Magdalena Skrzypińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja elementarna przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Skończyła również studia podyplomowe z zakresu plastyki i wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła także szkolenie Polskiego Związku Szachowego, pozwalające nauczać gry w szachy dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać opiekując się dziećmi, jako opiekun w żłobku, ośrodkach opieki specjalistycznej oraz domach dziecka. Kolejnym etapem pracy zawodowej było wychowawstwo w świetlicy szkolnej, wychowawstwo klas edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczanie plastyki.

Od skończenia szkoły podstawowej, swoją przyszłość związała z opieką, nauką i wychowaniem dzieci. Swój zawód wykonuje z pasją, miłością i oddaniem, ciągle poszukując nowych rozwiązań. W pracy skupia się na nawiązaniu indywidualnego kontaktu z podopiecznymi, by w ten sposób dobrze ich poznać i móc im mądrze towarzyszyć na wspólnej drodze odkrywania świata.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci. Bardzo lubi podróże. Na rowerze, pakując namiot i dobre myśli, przemierza tysiące kilometrów zwiedzając Polskę. Uwielbia kontakt z ludźmi, a w wolnych chwilach chętnie oddaje się gotowaniu, czytaniu oraz graniu w gry planszowe.

Maja Stepanow

Nauczyciel biologii

Lubi uczyć i lubi młodzież. Chciałby nauczyć młodzież myśleć, uważa ze ta umiejetność umożliwia wszystko inne. W czasie wolnym podróżuje i pochłania beletrystykę.

Joanna Jaskulska – Korzan

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oraz Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, przedszkolu oraz prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne. Obecnie kończy czteroletni kurs Psychoterapii w szkole CBT Edu w Warszawie i przygotowuje się do zdania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.
W gabinecie spotyka się z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W swojej pracy bazuje na założeniach porozumienia bez Przemocy (NVC) i Pozytywnej Dyscypliny. Za najważniejsze wartości w swojej pracy uważa: zaufanie, akceptację i szczerą relację. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kolejnych szkoleniach.
Prywatnie doświadcza na co dzień wyzwań rodzicielskich będąc mamą dwóch synów, a w wolnym czasie czerpie nowe siły z biegania po lesie, rodzinnych wycieczek i czasu spędzonego z książką oraz przy grach planszowych.

Mateusz Twardowski

Nauczyciel języka polskiego i etyki

Uczę języka polskiego oraz etyki.  Moją pasją jest kultura Włoch. Właśnie udział w programie Erasmus dał mi możliwość poznania tej kultury, gdy studiowałem na Uniwersytecie w Pizie, co zaowocowało dalszy mój rozwój podczas pobytu i pracy w Szkole Podstawowej w Terrasini, na Sycylii. Dzielenie się z uczniami swoimi doświadczeniami oraz wiedzą jest dla mnie priorytetowe podczas zajęć. Kieruję się w życiu zasadą ” Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”, którą staram się motywować moich podopiecznych.

Katarzyna Żebrowska

Nauczyciel muzyki

Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i Instytutu Rytmiki w Brukseli. Nauczyciel muzyki i rytmiki, tańca, śpiewu, gry na pianinie i keyboardzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ceni ciągły rozwój i poszukiwania nowych możliwości, kontakty i współpracę między ludźmi.

Prywatnie mama dwóch synów, żona, gospodyni domu pełnego muzyki, zapachów, smaków,  rozmów i spotkań. Uwielbia muzykę, podróże, taniec, rękodzieło, tai chi, dziecięcą ciekawość świata, młodzieńczy zapał a chwilami sentymentalną zadumę – bo życie ma tak wiele barw…

Alicja Tarnowska

Nauczyciel języka angielskiego

 

Alicja gained a Master’s degree in Education: Preschool and Early School Education with Teaching English. She has been a teacher for many years in a number of preschools and schools.

She takes great pleasure in encouraging children to think outside the box and to develop children’s critical thinking skills. She enjoys using creativity to make learning fun, interactive and memorable.

Katarzyna Wałowska

Logopeda, neurologopeda ogólny i dziecięcy, terapeuta pedagogiczny

Ukończyła studia I  i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach – Logopedia z audiologią i Logopedia. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku – Neurologopedia ogólna i dziecięca na Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Centrum Terapii Autyzmu w Łodzi –Navicula, Krajowym Towarzystwie Autyzmu oraz  poradni foniatrycznej i przedszkolu terapeutycznym. Specjalizuje się w diagnozie i terapii w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji głosek, afazji dziecięcej, jąkaniu, dysartrii w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego, dysfonii neurogennej, dysfagii (zaburzenia połykania), autyzmie, mutyzmie, zaburzeniach mowy w oligofrenii, trudności w uczeniu się (czytaniu i pisaniu).   W codziennej praktyce zawodowej poszerza świadomość wśród rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki logopedycznej, terapii zajęciowej osób ze spektrum autyzmu oraz zagadnień dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju.

Ukończyła kursy związane z multidyscyplinarną diagnozą i terapią autyzmu oraz jąkania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej i grupowej terapii dzieci z zaburzeniami i problemami w komunikacji. Charakteryzuje ją  natura badacza i każdy pacjent jest dla niej wyzwaniem. W swoich działaniach terapeutycznych zawsze stara się patrzeć na jego problemy z różnych perspektyw i udzielać mu adekwatnej pomocy.

Honorata Markiewicz

Nauczyciel mianowany

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogicznym: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz magisterskie: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pracując, pogłębiała swoją wiedzę na studiach podyplomowych z: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zarządzania oświatą, wychowania fizycznego, oligofrenopedagogiki z terapią oraz techniki z plastyką.

Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolu na stanowisku nauczyciela, a następnie kierownika placówki. Od 10 lat jest wychowawca i nauczycielem wspomagającym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca na stanowisku nauczyciela techniki, to dla niej pasja i wyzwanie. Uważa tak jak J. Korczak, że “Dzieci rodzą się że skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Praca z dziećmi pozwala jej spojrzeć na świat pod innym kątem, uczy cierpliwości i wychodzenia poza ramy. Zawsze podchodzi indywidualnie do każdego ucznia i wyciąga z niego to, czego nie widać z zewnątrz.

Po pracy, podczas treningów karate i gry w piłkę nożną, ładuje baterie na kolejny dzień. W lecie można ją spotkać na górskich szlakach. Zima to zawsze wobór pomiędzy nartami i deska, a kolejnym zakątkiem Azji.

Marta Włosek

Nauczyciel świetlicy

Studiowała pedagogikę i edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie  Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Praktykowała teatr w Studio Pantomimy oraz w studenckim Teatrze Widzenie. A to wszystko, to tylko początek i baza poszukiwań, twórczości i rozwoju na drogach pracy zawodowej 🙂 Do tej pory była to praca z dziećmi w szkołach, na koloniach, w centrum kultury, w świetlicach środowiskowych oraz w ośrodkach wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie.

“Wychowywać to być obok”. I już!

Zuzanna Małkińska

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trenerka pływania II klasy, przygotowania motorycznego, instruktorka gimnastyki korekcyjnej, ratowniczka WOPR.

Interesuje się aktywnością fizyczną całego życia i przyświecają jej w pracy słowa Wojciecha Oczko – “Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”.

Dorota Piątek-Chudzik

Nauczyciel języka angielskiego

Filolog angielski i polski oraz specjalistka w zakresie public relations. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ponadto ukończyła liczne kursy specjalizacyjne w ramach Studium Doskonalenia Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W miesiącach letnich prowadzi kursy języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców.

Uczenie dzieci i młodzieży daje jej ogromną satysfakcję i jest wspaniałym wyzwaniem. W swej pracy hołduje zasadzie: “Teachers are born, not made”.

W grupach, które uczy nie daje gotowych rozwiązań. Uważa, że prawdziwy nauczyciel jest w stanie poprowadzić ucznia tak, by to on stał się odkrywcą. Język angielski jest u niej narzędziem do poznawania świata, a nie serią kilkunastu unitów, które trzeba przerobić na czas.

Prywatnie mama dwóch córek: Julci i Basi. Uwielbia spędzać czas z rodziną, szczególnie w polskich górach i ukochanej Toskanii.

Anna Fusiara

Koordynator zespołu anglistów, nauczyciel języka angielskiego

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Już podczas studiów pracowała z małymi dziećmi ucząc w przedszkolach, by następnie podjąć się ciekawego wyzwania jakim jest nauka bardzo młodziutkich, nawet niespełna rocznych, ”studentów” Metodą Helen Doron. Ma duże doświadczenie  w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, wielokrotnie przygotowywała swoich uczniów do egzaminów Cambridge English.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej ogromną przyjemnością.  Za najważniejszy cel w pracy z młodymi ludźmi uważa dzielenie się z nimi swoją pasją i radością ze wspólnej nauki. Stara się pokazywać swoim uczniom jak wiele zależy od nich samych i wierzy mocno  w indywidualną i wyjątkową drogę każdego z nich.  Chińskie przysłowie: „Teachers open the door but you must enter by yourself” to jej drogowskaz w nauczaniu.

Lubi dobrą muzykę, w wolnym czasie „pochłania książki”, uwielbia też góry i piesze wędrówki.

Ewa Szwaja

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyła studia na kierunku Nauki o rodzinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, następnie studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na SGGW w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała jako wychowawczyni w internacie, pracując z młodzieżą pochodzącą ze Wschodu. Następnie swoje życie zawodowe związała ze szkołą podstawową i edukacją wczesnoszkolną. Byłam również kierownikiem świetlicy szkolnej i nauczycielem wychowania do życia w rodzinie.

Pracując z dziećmi stara się  w sposób aktywny, czasami nietuzinkowy, pokazać otaczający świat.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą. Uwielbia spędzać czas z rodziną, a także gotować i czytać książki.

Mirosław Krajewski

Nauczyciel muzyki

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego – kierunek muzyka.

Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się, gdy miałem 6 lat. Gram na instrumentach: fortepian, akordeon. Moją ukochaną muzyką jest jazz, a ulubionym wykonawcą Oscar Peterson. Jeżeli chodzi o muzyków klasycznych, to lista kompozytorów, których lubię słuchać i grać utwory jest długa… Jednak na pierwszym miejscu jest Fryderyk Chopin.

Poza muzyką interesuję się również sportem i motoryzacją. W wolnych chwilach lubię spacerować i gotować.

Marzena Makowska

Nauczyciel języka polskiego

Nauczycielka dyplomowana. Ukończyła magisterskie studia filologiczne o specjalności nauczycielskiej na Akademii Świętokrzyskiej oraz podyplomowe z zakresu nauczania historii.

Pasjonatka literatury, żeglarstwa, górskich wędrówek i rękodzieła. Oprócz biblioteki, znajdziesz ją w CAL, gdzie prowadzi zajęcia kreatywne dla dzieci.

Agnieszka Wojdała

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel, który lubi się uczyć. Absolwentka kierunków Filologia Angielska na Uniwersytecie Łódzkim, oraz Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe w Collegium Civitas.

Lektor języka angielskiego, wieloletni pracownik zagranicznych misji dyplomatycznych w Polsce, pracownik linii lotniczych, marynarz i mama.

Wierzy, że marzenia się spełniają, a doświadczenia nadają życiu wartość. Dlatego warto przejść wiele dróg w poszukiwaniu własnej ścieżki.

Magdalena Łukasińska

Nauczyciel matematyki

Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Warszawie oraz studia pedagogiczne w warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa.
Nauczyciel z powołania, stara się u każdego ujawnić jego ukryty talent matematyczny i go pielęgnować. Wesoła i charyzmatyczna, a kiedy potrzeba, stanowcza. Całość wraz z jej talentem pedagogicznym, powoduje chęć nauki u słuchaczy.
Poza pracą zawodową uwielbia spędzać czas na Mazurach wśród natury, ma wspaniałe grono przyjaciół. Lubi też przygody związane z offroadem.
Pobierz bezpłatny ebook

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej infomacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Close