Marta Włosek

Nauczyciel świetlicy ul. Słodka 2

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła z wyróżnieniem "Kurs specjalizacyjny z zakresu organizacji pomocy społecznej" w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych. Uczestniczka kursów (m.in.): "Dramowa Akademia Wolontariacka", "Teatr w terapii", "Arteterapia w pracy z młodzieżą". Zainteresowania kulturą i sztuką, które stara się zaszczepiać u podopiecznych, kształtowała i rozwijała w szkole muzycznej I stopnia, studiując na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, praktykując w studenckim Teatrze Widzenie oraz Studio Pantomimy przy Teatrze na Woli. Za ważne osobiste doświadczenie uważa udział w integracyjnych projektach międzynarodowych "GuideUsIntoArt" oraz "Dwa światy".

Na drodze pracy zawodowej już prawie od 12 lat. Pracowała z dziećmi w szkołach podstawowych – publicznej i prywatnej, pełniąc rolę wychowawcy świetlicy oraz pedagoga szkolnego. Wielokrotnie opiekowała się dziećmi na koloniach i półkoloniach, prowadziła również zajęcia plastyczne w centrum kultury.
8 lat działała na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną pracując w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Prowadziła w nim zajęcia z plastyki i rękodzieła; zainicjowała działania grupy Panto - Teatr, z którą wystawiała spektakle poruszające m.in. tematykę wykluczenia i integracji; współtworzyła, wraz z zespołem terapeutycznym, bogatą ofertę kilku turnusów rehabilitacyjnych. Jednocześnie, w ramach Stowarzyszenia, tworzyła i koordynowała projekty finansowane ze środków publicznych o charakterze kulturalnym (2 edycje proj. "W świecie teatru") oraz edukacyjnym (proj."Na którym jesteś poziomie?"). W ostatnich latach kierowała także świetlicą środowiskową z elementami socjoterapii "Marysieńka" na warszawskim Wilanowie.

Słowa, które uznaje za istotne dla procesu wychowania to: obecność, wspieranie, więź, aktywność, a rolę wychowawcy - za swoje powołanie.