Maria Koras

Absolwentka wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywna na polu artystycznym, bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą. Zawsze interesował i inspirował ją świat dzieci. Posiada przygotowanie pedagogiczne w zakresie kształcenia plastycznego oraz doświadczenie w nauczaniu indywidualnym i grupowym dzieci. Biegle mówi po angielsku. Jej celem jest twórcza współpraca z dziećmi. Pragnie rozwijać indywidualną wrażliwość plastyczną uczniów oraz zachęcać do samodzielnego myślenia, poprzez interdyscyplinarne podejście do przedmiotu. Uważa, że nauka powinna odbywać się przez doświadczenie i zabawę. Stara się, aby jej zajęcia były inspirujące. Jest osobą empatyczną i cierpliwą. Oprócz rzeźby, grafiki i malarstwa, interesuje się sztuką lalkarską i tańcem.