Katarzyna Uchman

Absolwentka filologii francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, posiada kwalifikacje pedagogiczno-metodyczne zdobyte na Université de Bordeaux w ramach programu kształcenia FLE uprawniającego do nauczania języków obcych w szkołach i instytucjach na świecie. Dzięki kursom i szkoleniom zdobywa nową wiedzę oraz praktykę. Jako nauczycielka francuskiego na wszystkich poziomach, uważa, iż nauka języków otwiera wiele możliwości, więc warto uczyć się ich w każdym wieku. A dzięki podyplomowym studiom coachingowym, poszerzyła m.in wiedzę z zakresu motywacji i efektywności w nauczaniu.