Katarzyna Paprota

Wychowawca klasa II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim ul. Słodka 2

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Ukończyła Chrześcijańską Akademię Teologiczną o kierunku pedagogika szkolna i opiekuńcza. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Początkowo jako opiekunka dzieci w miejscu zamieszkania, a następnie jako nauczyciel w grupach przedszkolnych.
Nauczanie i rozwój dzieci są jej pasją, w której stawia sobie coraz to nowe wyzwania - dążąc do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jak sama mówi - dzieci są źródłem inspiracji, a praca z nimi to nie tylko satysfakcja, ale i ogromna odpowiedzialność. Wierzy, że indywidualne podeście, wnikliwa obserwacja oraz czas poświęcony dziecku pozwala rozwinąć w nich talenty, budować poczucie własnej wartości oraz odkrywać siebie i otaczający je świat.
Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym wyjątkowym i niezastąpionym Phil Bosmans.