Justyna Kogowska – Polak

psycholog, ul. Słodka 2, ul. Piwoniowa 18

Psycholożka z pasją. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskała na dwóch kierunkach: psychologii społecznej i psychologii klinicznej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu diagnozy psychologicznej na tej samej uczelni. Certyfikowany mediator rodzinny i trener z zakresu szkoleń miękkich i psychodeukacji. Ukończyła wiele kursów,  szkoleń i warsztatów  doskonalących. 

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z osobami dorosłymi.

 

W Szkole Mentis koordynuje wprowadzanie programów profilaktyczno-wychowawczych. Wspiera pracę kadry pedagogicznej, prowadzi zajęcia grupowe w formie warsztatów dla uczniów, psychoedukację i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli oraz indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców. 

 

Pasjonatka nurtu poznawczo-behawioralnego i psychologii pozytywnej. Specjalistka w dziedzinie ułatwiania komunikacji i rozwiązywania problemów związanych z kryzysami rozwojowymi.

W pracy z dziećmi priorytetem dla niej jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających komunikacji. W szkole pracuje metodą „otwartych drzwi”, co oznacza, że każdy uczeń może w każdej chwili przyjść i otrzymać wsparcie. Kieruje się mottem Korczaka „Nie ma dzieci – są ludzie”, obdarzając szacunkiem, każdego, kto zgłosi się do niej z problemem. Prywatnie mama Antosi, która jest słońcem na jej niebie.