Józef Kamisiński

nauczyciel religii ul. Słodka, ul. Piwoniowa

 Absolwent Wydziału Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: historia i społeczeństwo w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku.  Jest nauczycielem dyplomowanym.

Jego życie oscyluje wokół transcendencji i nieustannym poszukiwaniu śladów Pana Boga zarówno w otaczającym nas świecie a szczególnie w sobie i drugim człowieku. Twierdzi, że życie jest zbyt krótkie żeby je marnować, stąd w pracy z młodzieżą i dziećmi jest jak dobry przewodnik w poszukiwaniu prawdy i szczęścia. Lubi muzykę klasyczną, dobrą książkę i mocną kawę. Każdy wolny czas zamienia na wyprawy w góry, gdzie może pokonywać słabości zarówno ciała i ducha a jednocześnie podziwiać dzieła Stwórcy.