Iwona Deptuła

Wychowawca klasa III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim ul. Słodka 2

„Kochać nie oznacza dawać coś ze swego bogactwa,

ale ukazywać innym ich własne bogactwo…” (Jean Wanier)

 

Nauczyciel nauczania początkowego i reedukacji  - studia podyplomowe ukończone na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister nauk o rodzinnie  (ze specjalizacją z zakresu pedagogiki rodziny) – pięcioletnie, dzienne studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie także absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nauczyciel mianowany z 16 letnim stażem pracy w szkole.
Najważniejsze są dla niej dzieci, ich autentyczne dobro i indywidualny rozwój. Ponieważ są otwarte na świat, potrzebują jedynie kogoś kto ten świat im pokaże w sposób możliwie najbardziej harmonijny  i spokojny. Ważny jest dla niej ich integralny rozwój, który może wspierać nie tylko swoją wiedzą, ale przede wszystkim osobowością i doświadczeniem. Jest także otwarta na współpracę z rodzicami, bo tylko z ich pomocą osiągnięcie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka jest możliwe. Fascynują ją wszelkie oddziaływania wychowawcze na ucznia w formie pomocy indywidualnej, aby rozwój ten wspierać adekwatnie i proporcjonalnie do potrzeb wychowanka oraz świadomość możliwości wsparcia i pomocy całej rodzinie.
 
Iwona Deptuła