Damian Ściseł

nauczyciel historii ul. Słodka 2,

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek Historia i Wiedza o Społeczeństwie i podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie (Wychowanie Fizyczne).

Jest pasjonatem Historii, którą stara się opowiadać w sposób ciekawy, wciągając uczniów w pogadanki. Poprzez zachęcanie do zadawania pytań rozwija ich zainteresowanie przedmiotem. 

 

Na swoich lekcjach korzysta z urządzeń multimedialnych, gdyż wizualizacja utrwala zdobywaną wiedzę. Jego drugim hobby jest sport, a w szczególności piłka nożna. Posiada dyplom trenera instruktora piłki nożnej oraz czynnie sędziuje mecze piłkarskie w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. Ucząc Historii czerpie ogromną satysfakcję z tego, że może zaspokajać ciekawość młodych ludzi przedstawiając im dzieje ojczystego kraju raz wiedzę o świecie.