Barbara Nowicka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim

Absolwentka 5 letnich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem terapeutą. Jako studentka uczestniczyła oraz pomagała w organizacji licznych konferencji naukowych organizowanych przez Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Swoje kwalifikacje do pracy w szkole podniosła na podyplomowych studiach z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto ukończyła podyplomowe studia terapii pedagogicznej oraz podyplomowe studia polonistyczne dla niepolonistów.Pierwszą pracę zawodową rozpoczęła w Społecznej Szkole Podstawowej jako wychowawca oraz koordynator Opieki Pedagogicznej.
Zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi w kl. 0-III uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. 

Kreatywna, cierpliwie rozwija manualne zdolności najmłodszych. Poprzez wspólną twórczość pomaga dzieciom uwierzyć w ich wyjątkowość. Swoje zainteresowania i predyspozycje rozwija prowadząc zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wspomagając rozwój dzieci u progu kariery szkolnej.Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję, ale także zobowiązuje do podnoszenia własnych kwalifikacji i jakości pracy, tak aby nie tylko dobrze realizować zadania szkoły, ale również doskonalić swój warsztat pracy, podnosić go o nowe, ciekawe formy i metody pracy.