Adam Kmieć

Nauczyciel historii i WOS

Pochodzi z warszawskiej Pragi. Jest absolwentem historii wojskowości na Akademii Obrony Narodowej, gdzie uzyskał tytuł licencjata w 2012, oraz historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie został magistrem w 2014 roku.

W dziejach najbardziej interesuje go to co nieznane, dlatego wśród jego szczególnych upodobań znajduje się późna Starożytność i Wczesne Średniowiecze. Oprócz tego fascynuje się także XIX wiekiem i historią Etiopii.

W swojej pracy z dziećmi kładzie nacisk na przyczynowo-skutkowe zrozumienie tematów, oraz na rozmowę samą w sobie, co przynosi efekty w postaci zainteresowania przedmiotem.