logo szkoły Mentis

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis
u l .   P i w o n i o w a

O zerówce

Zerówka w Szkole Podstawowej Mentis to wyjątkowa klasa. Dzieci bawią się nauką i uczą się przez zabawę. Jest to idealny etap przejściowy między przedszkolem, a szkołą, w którym najmłodsi uczniowie mogą spokojnie przyzwyczaić się do zasad panujących w szkole, ale jednocześnie mają czas na chwile beztroskiej zabawy z rówieśnikami. Dzieci często też spotykają się z kolegami i koleżankami ze starszych klas, co daje możliwość uczenia się nowych rzeczy, a w przyszłości owocuje większą samodzielnością i otwartością na różnych ludzi.

Praca z uczniami w zerówce opiera się na pięciu najważniejszych wartościach, które przyświecają całej szkole Mentis, a mianowicie na: współpracy, szacunku, odwadze, rozwoju i radości. Zależy nam, by dzieci ze sobą współpracowały, a nie rywalizowały. Pokazujemy, że razem można więcej, lepiej i ciekawiej. Uczymy je szacunku do samych siebie, do rówieśników, do nauczycieli i innych dorosłych, a także do zdrowia, życia i przyrody. Zaznaczamy równość, a zarazem niepowtarzalność i piękno każdego człowieka. Zachęcamy, by uczniowie odważnie podchodzili do życia, by nie obawiali się porażki, by chcieli spełniać swoje marzenia, i aby byli przekonani do tego, co mówią i robią. Rozwój dzieci w wieku 5-6 lat jest niezwykle ważny, dlatego pracujemy nad wszystkimi jego sferami: fizyczną, poznawczą, emocjonalną, społeczną, by każdy uczeń codziennie wzrastał w każdym z tych obszarów. Wspieramy w dzieciach spontaniczne wyrażanie radości, która jest głównym źródłem energii życiowej i zachęcamy do dzielenia się nią z innymi.

W klasie 0 istnieje podział dnia na jednostki lekcyjne i przerwy. Z wychowawcą dzieci mają Edukację wczesnoszkolną oraz Język angielski. Pozostałe przedmioty: W-F, Muzyka, Plastyka, Informatyka, Etyka i Religia są prowadzone przez nauczycieli będących specjalistami w swojej dziedzinie. Na przerwach uczniowie są pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela, z którym miały poprzednią lekcję. Każdy dzień zaczynamy kręgiem, podczas którego siedzimy w kole na dywanie i dzielimy się swoimi przeżyciami, emocjami, mówimy o swoim nastroju itp. Dzieci uwielbiają ten czas, kiedy mogą opowiedzieć, jak się czują, a reszta klasy uważnie słucha, co chcą przekazać. Uczy to również szacunku do drugiego człowieka, swobody wyrażania siebie, wycisza i uspokaja. Poranny krąg jest elementem rutyny, którego nie może zabraknąć, bo dzieci bardzo tego pilnują. Codziennie, w miarę możliwości pogodowych, wychodzimy na świeże powietrze – plac zabaw/ boisko przed szkołą, pobliski park z placem zabaw i „siłownią” lub na spacer. W pogodne dni również lekcje W-F prowadzone są na dworze.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie w zerówce nie ma cząstkowych ocen liczbowych. Na koniec każdego semestru wychowawca wystawia każdemu uczniowi ocenę opisową, która uwzględnia jego postępy we wszystkich obszarach rozwojowych. Nauczyciele innych przedmiotów również formułują ocenę opisową. Zachowanie jest oceniane na bieżąco przy pomocy tablicy zachowania. Każdego ranka wszyscy uczniowie mają po trzy spinacze z uśmiechniętymi buźkami. Za złamanie Kodeksu Klasowego dziecko dostaje ostrzeżenie. Wraz z trzecim ostrzeżeniem nauczyciel zdejmuje jeden spinacz. Na koniec dnia następuje podsumowanie zachowania. W klasie funkcjonuje również słoik „Przyłapani”, do którego wrzucamy karteczki z dobrymi zachowaniami, na których „przyłapaliśmy” jakąś osobę. Podsumowujemy wszystko na koniec tygodnia.

Każdego dnia realizujemy podstawę programową. W tym roku pracujemy z dziećmi na kartach pracy z Wydawnictwa Szkolnego PWN „Trampolina” dla pięcio- i sześciolatków. W planie lekcji zerówki jest aż 10 godzin języka angielskiego, czyli po 2 godziny dziennie. Oprócz tego wychowawca, który jest równocześnie anglistą, przeplata język polski z angielskim na pozostałych lekcjach, przez co dzieci są niejako „zanurzone” w języku obcym praktycznie przez cały dzień. Autorski program nauczania języka angielskiego w klasach 0-3 został stworzony przez nauczycieli szkoły Mentis, by nauczanie było jak najbardziej dostosowane do specyfiki szkoły polsko-angielskiej. Obecnie dzieci pracują na ćwiczeniach BrainQuest for kindergarten oraz na dodatkowych materiałach opracowanych przez nauczyciela. Język angielski towarzyszy dzieciom na każdym kroku – słyszą go na lekcjach, na przerwach, na dworze, na comiesięcznych przedstawieniach wystawianych przez każdą klasę. Zerówka również przygotowuje raz w roku Show w języku angielskim i występuje przed wszystkimi uczniami naszej szkoły. Jest to świetna okazja do obcowania z językiem, ale także do przezwyciężenia tremy przed wystąpieniami publicznymi oraz oswojeniem się z mikrofonem.

Dzieci w ciągu roku szkolnego mają mnóstwo okazji do wzięcia udziału w przeróżnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych dedykowanych dla ich kategorii wiekowej. Mogą również regularnie uczęszczać na zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły i nie tylko. Zerówkowicze często wybierają koło orgiami, zajęcia grafomotoryczne, zajęcia z języka niemieckiego i zajęcia na basenie. Wyjazdy na basen są raz w tygodniu po lekcjach. Dzieci jadą autokarem na basen, gdzie uczą się pływać pod okiem instruktora. Na koniec zajęć mają zwykle czas wolny na zabawę w wodzie. Nasi uczniowie biorą też udział w projekcie „Ekonomiczne Mentisiaki” – co miesiąc wybieramy się do pobliskiego sklepu, dzieci mają ze sobą 10 zł i mogą zrobić za nie dowolne zakupy. To, czego nie wydadzą, zbierają na określony cel. Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom potrzeby oszczędzania i ekonomicznego korzystania z pieniędzy

Zerówka w szkole Mentis to kameralna klasa licząca kilka osób. Gwarantuje to indywidualne podejście nauczyciela do każdego ucznia. Umożliwia dostosowanie tempa pracy do możliwości poszczególnych osób. Pozwala na wygospodarowanie czasu na dodatkową pracę z uczniami, u których występują pewne braki, a także na poświęcenie uwagi dzieciom zdolnym, które pracują szybciej. Mała klasa to również zaleta w relacjach dzieci między sobą oraz uczniów z nauczycielem. Dzieci u nas nie są anonimowe, mogą dobrze poznać siebie nawzajem, a także wychowawca ma możliwość nawiązać z nimi prawdziwą i głęboką więź. Ma to ogromny wpływ na podejście uczniów do nauki oraz ich zachowanie.

Podsumowując, zerówka w szkole Mentis jest jedyna w swoim rodzaju. Tylko tu dzieci mają możliwość tak dogłębnego zanurzenia się w języku angielskim. To szczególne miejsce, gdzie przede wszystkim liczy się dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój. Wszystko to dzieje się przy zapewnieniu bezpiecznego środowiska, które stawia mądre granice oraz uczy poszanowania zasad i najważniejszych wartości.

powrót