Wiesława Kozłowska

Terapia pedagogiczna, opiekun świetlicy ul. Piwoniowa 18

Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną przy ZNP w Warszawie. Kierunek: PEDAGOGIKA. Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.Jest nauczycielem z wieloletnim stażem.Swoje kwalifikacje podnosiła poprzez uczestnictwo w zajęciach doskonalących (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne) m.in.:

 

- Jak pracować z zadaniami trudnymi i nietypowymi

- Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

- Kształcenie umiejętności wychowawczych

- Aktywizujące metody nauczania

- Współpraca z rodzicami

- Wzmacnianie motywacji dzieci 

- Technologia informatyczna w pracy nauczyciela

- Unia Europejska w edukacji wczesnoszkolnej

 

Pragnie wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie. Bardzo lubi kształtować postawę młodych ludzi.

Swoje wolne chwile wypełnia życiem rodzinnym. Jej pasją są: rysunek, grafika, podróże. Lubi matematykę.