Weronika Zasada

Nauczyciel techniki

Wiele spraw na temat własny pozostaje dla niej otwartych, co daje możliwość twórczego obcowania z innymi. Jej świadomie kształtowaną pasją jest poznawanie świata drugiego człowieka, zarówno podczas kontaktu twarzą w twarz, jak i pośrednio poprzez teksty kultury.

 

Intelektualnie i dla przyjemności porusza się po obszarach związanych z teorią literatury, jak również komparatystyką sztuk wizualnych i żywego słowa oraz –  twórczością Jacka Kaczmarskiego. Wykorzystując korespondencje pomiędzy sztukami, rozbudowuje swój warsztat metodologiczny w oparciu o idee interdyscyplinarności i zabawy animacyjne. Kształtuje warsztat projektowy i pisarski uczniów poprzez obcowanie z szeroko pojętą kulturą i sztuką, własnymi przeżyciami oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy grupowej i indywidualnej. Jej praktycznym celem jest to, by uczniowie stali się mistrzami swojej metody. Zainteresowanie tworami rękodzielniczymi i popularnym dziś designem zaowocowało tworzeniem własnych zdobniczych elementów szydełkowych i sutaszowych. Największą jednak inspirację formalną czerpie ze świata zjawisk fizycznych i przyrodniczych.

 

Weronika Grzelak jest absolwentką Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, jak również Studium Pedagogicznego przy stołecznej ASP. Regularnie bierze udział w działalności projektowej organizacji pozarządowych. Na stałe współpracuje z Teatrem ME/ST (Fundacją Artystyczną ME/ST), prezentując swoje malarstwo i organizując indywidualne jego pokazy przy okazji przedstawień teatralnym oraz akcji o charakterze społecznym i artystycznym.