Katarzyna Tarnogórska

Dyrektor Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej oraz Dwujęzycznego Gimnazjum Mentis przy ulicy Piwoniowej 18

 Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora wydziału pedagogicznego o specjalności edukacja wczesnoszkolna oraz Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończyła szereg kursów doskonalących, brała udział w warsztatach szkoleniowych i konferencjach metodycznych na przestrzeni wielu lat pracy zawodowej.

Wieloletni pracownik Społecznego Towarzystwa Oświatowego, koordynator nauczania wczesnoszkolnego. Za swoją pracę w 2010 roku otrzymała wyróżniającą ocenę dorobku zawodowego. Ceniąca profesjonalizm, zaangażowanie przekładające się na dobro i radość dzieci. Jej motywatorem jest satysfakcja dzieci i rodziców.

Osoba kreatywna, twórcza i odpowiedzialna, prowadzona myślą "razem budować - od celu do realizacji". Kierująca się zasadą: "Najważniejszą osobą w placówce oświatowej jest dziecko - kształcić, wychowywać, opiekować się i wspierać."

693-01-02-00 kontakt@szkola-mentis.edu.pl