Katarzyna Bartosiak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

,,Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil (…)”
(Janusz Korczak)

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika, specjalność  pedagogika szkolna- pedagogika zdolności, a także PWSZ w Płocku na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe-Plastyka. Historia sztuki. Swoją pracę rozpoczęła jako nauczyciel edukacji przedszkolnej. Przez ostatnie trzy lata pracowała w jednej z warszawskich,  publicznych szkół podstawowych jako nauczyciel, wychowawca. Prowadziła również zajęcia twórczego myślenia, a także warsztaty ceramiczne  w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Kieruje się indywidualnym podejście do ucznia. W oparciu o pedagogikę twórczości stara się rozbudzić w dzieciach podstawowe elementy  twórczego myślenia: płynność, giętkość, oryginalność i wrażliwość na problemy. W swej pracy wykorzystuje metody aktywizujące, a także techniki pamięciowe, tak aby przekazywana wiedza trafiła do odbiorców na długo.

Uwielbia jazdę konną, podróże małe i duże, dobrą książkę, zwłaszcza literaturę faktu.