Karolina Kocon

Nauczyciel świetlicy ul. Piwoniowa 18

Absolwentka pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna Uniwersytetu Warszawskiego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studentka studiów podyplomowych na kierunku socjoterapia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Od około dziesięciu lat pracuje z dziećmi oraz młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc zajęcia rozwijające zainteresowania w instytucjach oświatowych, dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stale poszerza swoją wiedzę na temat kształtowania osobowości młodego człowieka. Praca z dziećmi oraz młodzieżą jest jej pasją. Chętnie poznaje odległe kultury. Interesuje ją sztuka współczesna. Lubi czytać książki i słuchać jazzu. Ważny jest dla niej ciągły rozwój osobisty.