Alicja Tarnowska

Nauczyciel świetlicy

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna
i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w przedszkolu. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń, prowadziła warsztaty językowe oraz kreatywności dla dzieci.


W pracy z dziećmi największą radość sprawia jej kształtowanie i obserwowanie nieszablonowych działań podopiecznych oraz poczynionych przez nich postępów.

Amatorka górskich wędrówek oraz sportów ekstremalnych.