logo szkoły Mentis

Szkoły Podstawowe
M e n t i s

Zerówka

Zerówka w Szkole Podstawowej Mentis to wyjątkowa klasa. Dzieci bawią się nauką i uczą się przez zabawę. Jest to idealny etap przejściowy między przedszkolem, a szkołą, w którym najmłodsi uczniowie mogą spokojnie przyzwyczaić się do zasad panujących w szkole, ale jednocześnie mają czas na chwile beztroskiej zabawy z rówieśnikami. Dzieci często też spotykają się z kolegami i koleżankami ze starszych klas, co daje możliwość uczenia się nowych rzeczy, a w przyszłości owocuje większą samodzielnością i otwartością na różnych ludzi.


czytaj więcej

rekrutacja do szkół Mentis

Etapy rekrutacji do zerówki na rok szkolny 2018/2019

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i z uczniem
 2. Spotkanie z psychologiem szkolnym
 3. Udział dziecka w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę

Etapy rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2018/2019

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i z uczniem
 2. Spotkanie z psychologiem szkolnym
 3. Test wiedzy i umiejętności(opcjonalne
 4. Udział dziecka w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę
 5. Przedstawienie wyniku testu dojrzałości szkolnej

Etapy rekrutacji do klas II/III na rok szkolny 2018/2019

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i z uczniem
 2. Spotkanie z psychologiem szkolnym
 3. Udział dziecka w lekcjach podczas dni próbnych organizowanych przez szkołę
 4. Przedstawienie świadectwa zakończenia poprzedniej klasy

Etapy rekrutacji do klas IV/VIII na rok szkolny 2018/2019

 1. Rozmowa kwalifikacyjna
 2. Spotkanie z psychologiem szkolnym
 3. Test wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego(opcjonalne)
 4. Udział dziecka w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę
 5. Przedstawienie świadectwa zakończenia poprzedniej klasy oraz dodatkowych osiągnięć ucznia(Olimpiady, Konkursy, Zawody sportowe)

 

Strona w przygotowaniu

Szkoła Podstawowa Mentis
przy ul. Słodkiej 2
725 653 323

Szkoła Podstawowa Mentis
przy ul. Piwoniowej 18
693 01 02 00

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Opłaty

Czesne płatne jest przez 10 miesięcy od września do czerwca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

W przypadku wpłaty czesnego za cały rok szkolny z góry: jednorazowo lub w dwóch ratach przysługują zniżki:

 • 5% zniżki przy płatności jednorazowej z góry za cały rok szkolny (termin wpłaty do 5 września);
 • 2% zniżki w przypadku płatności w 2 ratach (terminy wpłaty: I rata do 5 września i II rata do 5 lutego).

Udzielamy 10% Rodzinnego Rabatu w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza Rodzeństwo. Rabat dotyczy opłaty administracyjnej i czesnego dla drugiego oraz kolejnych Dzieci.

Wpłaty czesnego dokonywane są na konto organu prowadzącego:

Fundacja “Naprawdę warto”
ul. Słodka 2
03-290 Warszawa

Raiffeisen Polbank
56 1750 0012 0000 0000 4003 1383

Szczegółowe warunki płatności zawarte są w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Najczęstsze pytania rodziców

Podstawowa różnica to metoda nauczania, jaką stosują te dwa typy szkół. W pierwszej, stosuje się metodę immersji, czyli "zanurzania” ucznia w świat języka obcego, w naszym przypadku języka angielskiego. W szkołach z rozszerzonym programem języka angielskiego, zajęcia prowadzone są w większym wymiarze godzin od wymaganej podstawy programowej, ale metodą komunikacyjną, czyli tradycyjną.

Czy mogą dołączyć do klasy już istniejącej? Dla dzieci, które nie uczęszczały wcześniej do szkoły dwujęzycznej, spotkanie z nową metodą jest poczatkowo wyzwaniem i tylko w taki sposób należy to traktować. Dzieci potrzebują czasu na wdrożenie się w nowe słownictwo, nowy sposób nauczania, po kilku miesiącach jednak, ze wsparciem metodycznym, zaczynają poruszać się w tym świecie swobodniej i bezpieczniej.

Szkoła niepubliczna jest kameralną szkołą, w której uczący nauczyciele znają wszystkie dzieci. Uczniowie, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą nie są anonimowi i zagubieni. W takiej szkole zdecydowanie łatwiej niż w szkole publicznej zauważyć przemoc i skutecznie jej przeciwdziałać. Ze względu na małą liczebność dzieci w klasach nauczyciele mogą zindywidualizować pracę z każdym uczniem, rozwijać samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W szkole niepublicznej nauczyciele dostosowują wymagania do możliwości dzieci. Języki obce są realizowane na bardzo wysokim poziomie.