logo szkoły Mentis

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis
u l .   P i w o n i o w a

Uroczystość Pasowania na Ucznia

W naszym mentisowym gronie powitaliśmy nowych kolegów i koleżanki. Uroczystą przysięgę w obecności nauczycieli, rodziców i starszych uczniów złożyli niedawno nasi pierwszoklasiści. Tym samym stali się członkami naszej szkolnej społeczności.

powrót