logo szkoły Mentis

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis
u l .   P i w o n i o w a

Całe nasze życie to działanie i pasja.

Herodot