logo szkoły Mentis

Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis
u l .   P i w o n i o w a

Nasza kadra

Dyrektor Dwujęzycznego Gimnazjum Mentis przy ulicy Piwoniowej 18

2017-01-kasia-tarnogorska22.jpg

Monika Wikiera

Jej głównym celem jest stworzenie takiego środowiska, w którym dzieci otrzymają optymalnie przyjazne i twórcze warunki do jak najlepszego rozwoju.

więcej