Katarzyna Płuciennik

Sekretariat Mentis Piwoniowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku pedagogiki resocjalizacji.

Stale poszerza swoją wiedzę i dokształca się. 
Jest osobą uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia, lubiącą wyzwania i nastawioną na pomoc innym. 
Ceni sobie porządek i dokładność.
 
Bardzo lubi podróżować i poznawać nowe miejsca w naszej pięknej Polsce.