Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis stworzyło Program Stypendialny o nazwie „Inkubator Młodych Talentów” skierowany do uczniów zdolnych, ambitnych, mających zainteresowania, pasje i marzenia, chcących angażować się w działania charytatywne i społeczne, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • osiągnęli wysokie wyniki w nauce na koniec klasy VI, tzn. uzyskali przynajmniej bardzo dobre zachowanie i średnią z ocen z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, przyroda i historia - minimum 4,5 (dotyczy uczniów ubiegających się o miejsce w klasie I);
  • uzyskali średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty (średnia z części matematycznej, polonistycznej i językowej) minimum 80% (dotyczy uczniów ubiegających się o miejsce w klasie I)
  • otrzymali świadectwo z wyróżnieniem (z „czerwonym paskiem”) w roku szkolnym 2014/15 (dotyczy uczniów ubiegających się o miejsce w klasie II lub III);
  • wychowują się w rodzinach pozostających w takiej sytuacji materialnej, wynikającej z dochodów, która nie pozwala na opłacenie czesnego w prywatnej szkole, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Uczniowie korzystający z tego programu mają możliwość uczęszczania do naszego gimnazjum przez cały okres nauki bez ponoszenia opłat lub ponosząc dużo mniejsze opłaty z tytułu czesnego podstawowego.

Wszelkich informacji na temat Programu Stypendialnego udziela dyrektor Dwujęzycznego Gimnazjum Mentis Katarzyna Tarnogórska pod numerem telefonu 693 010 200, e-mail: kontakt@szkola-mentis.edu.pl

Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań w sekretariacie szkoły przy ul. Piwoniowej 18.