logo szkoły Mentis

Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis
u l .   P i w o n i o w a

Debata w szkole MENTIS

Czas zacząć publicznie rozmawiać.. Debata w Mentisie.

Debata jest spektaklem, w którym nikt nie chce zostać przez widownię uznanym za czarny charakter. I grą, w której trzeba pokazać sportową klasę, by przekonać do siebie publiczność.

8 stycznia 2015 r. w Mentisie odbyła się pierwsza w dziejach szkoły , ale z pewnością nie ostatnia, debata. Jej tematem były zasady  obowiązujące w szkole. Uczniowie, dyskutując na temat zasad, które są dla nich ważne , wykazali  się trudną sztuką empatii, a także dystansem wobec siebie i swoich emocji, uprzedzeń i nawyków, które bardzo często przeszkadzają w spokojnej, racjonalnej argumentacji.
Moderatorem  debaty była pani Dyrektor, która  z właściwym sobie opanowaniem i powściągliwością  stała   na straży dyskusji . A dyskusja toczyła się żywo.
W czasie spotkania panowała bowiem twórcza atmosfera, jednak uczestnicy nie zapominali o zasadach demokracji, co sprzyjało konstruktywnej wymianie myśli i wpływało na poziom dyskusji. Uczniowie z zaangażowaniem debatowali na temat ich szkolnego życia, a także kondycji współczesnej młodzieży.
Wypracowane pomysły zostaną zapisane na plakacie będącym graficznym skrótem debaty.
Myślę, że szkolne debatowanie może stać się nie tylko świetnym treningiem oratorstwa, ale i szansą na nauczenie się zasad prowadzenia kulturalnej dyskusji. Ucząc zachowania podczas publicznych wystąpień, technik prowadzenia dyskusji grupowej i przyjmowania informacji zwrotnych, budzimy wszak w uczniach poczucie szacunku dla odmienności partnera.
I dlatego też, parafrazując A. Mickiewicza debaty czas zacząć.

 

powrót