logo szkoły Mentis

Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis
u l .   P i w o n i o w a

Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis

ul.Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

(22) 743-47-91

785-700-555

biuro@szkola-mentis.edu.pl

Dyrektor szkoły przy ul.Piwoniowej 18
Aneta Stepnowska

725-653-323
aneta.stepnowska@szkola-mentis.edu.pl

Sekretariat szkoły przy ul. Piwoniowej 18
Katarzyna Mont

785-700-555
(22) 743-47-91

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Psycholog - godziny pracy:

Wtorek 8:30 - 15:00
Czwartek 11:00 - 17:30

Psycholog - konsultacje dla Rodziców:

Czwartek 16:30 - 17:30


Konsultacja również jest możliwa w innym dniu po uprzednim umówieniu się.

 

Napisz do nas

Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Mentis Sp. z o.o., ul. Słodka 2, 03-290 Warszawa
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kiran.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące stronę www.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody.
6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.

Jak do nas dojechać?

MENTIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słodka 2, 03-290 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329421, NIP 524-267-78-26, REGON 141842557, wysokość kapitału zakładowego: 120 000,00 złotych