logo szkoły Mentis

Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis
u l .   P i w o n i o w a
Gimnazjum to kolejny etap w edukacji. Dla ucznia to czas wielu samodzielnych wyborów, wyrażania siebie, poszukiwania własnej drogi i sposobu działań na przyszłość. To czas poznawania, próbowania i twórczego działania.
Zdarza się, że ten nowy etap w życiu wiąże się z wątpliwościami i pytaniami „czy sobie poradzę?”, „czy odnajdę się w nowej sytuacji, w nowym środowisku?”, „czy sprostam wyzwaniom jakie stawia przed gimnazjalistami szkoła?”
Jesteśmy po to, by słuchać i wspierać, rozbudzać ciekawość oraz inspirować do działania. Chcemy, aby każdy uczeń czuł się w pełni akceptowany. Każdy jest tak samo ważny, każdy jest kimś wyjątkowym!

W naszej szkole są szczególnie ważne:

Emocje

Pomagamy naszym uczniom zrozumieć siebie i własne emocje, uczymy jak je kontrolować i kierować nimi, a także podpowiadamy jak radzić sobie z emocjami innych osób. Kształtujemy umiejętność wyrażania samego siebie, uczymy empatii i zrozumienia oraz odpowiedzialności za własne słowa i postępowanie.

Relacje społeczne

Bardzo zależy nam na dobrych relacjach pomiędzy wszystkimi uczestnikami szkolnej społeczności – uczniami, nauczycielami, rodzicami, a także relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Wspólnie budujemy pozytywny klimat społeczny naszej szkoły, respektując tożsamy system wartości. W szkole Mentis rekomendujemy model komunikacji Marshalla B.Rosenberga ”Porozumienie Bez Przemocy” (ang. Nonviolent Communication, NVC).

Bezpieczeństwo

W naszej kameralnej szkole nikt nie jest anonimowy. Wszyscy się znamy. Słuchamy i szanujemy. Jasno określone zasady postępowania i sprecyzowane oczekiwania pomagają budować bezpieczną i przyjazną szkołę. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie młodych ludzi w wiele ciekawych aktywności, inicjatyw społecznych, kulturalnych czy sportowych pozwoli ukierunkować ich energię i potencjał w pozytywną stronę.

Edukacja

Nasze gimnazjum jest propozycją dla wszystkich tych, dla których ważna jest nauka języków obcych, dla tych którzy pragną należeć do międzynarodowej społeczności, pragną mieć otwartą drogę do edukacji w szkołach za granicą, do podróżowania po świecie i poznawania nowych ludzi. W gimnazjum Mentis stawiamy wysokie wymagania, które z cierpliwością i życzliwością pomagamy spełniać.

Metoda "immersji językowej"

Metoda "immersji językowej" jest jedną z najskuteczniejszych i zarazem najciekawszych metod nauczania języka obcego. Polega na wprowadzeniu ucznia w świat języka obcego, bez tłumaczenia pojedynczych słów, bez tworzenia sztucznych struktur gramatycznych, niejako wrzucenie w świat języka obcego ("immersion" - tłum. "zanurzenie"). Uczniowie spontanicznie wypowiadają się w języku angielskim, myśląc już w tym języku.

Nauczyciele

Młodzież gimnazjalna potrzebuje nauczycieli-doradców, którzy rozumieją i szanują jej myśli i odczucia, nauczycieli, którzy będą oparciem w różnych życiowych sytuacjach oraz będą pomocni przy podejmowaniu ważnych decyzji i wyborze drogi życiowej.