logo szkoły MentisPLATFORMA EDUKACYJNA
„NOWOCZESNY ŚWIAT, NOWOCZESNA SZKOŁA”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Edu-portacja – teleportacja do dwujęzycznej edukacji

nowoczesnaszkola.png

 

Innowacyjny projekt edukacyjny „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” stworzony został z myślą o uczniach klas I-III szkół podstawowych. W swoich założeniach stawia na rozwijanie umiejętności dwujęzycznych wśród dzieci na I etapie nauczania w oparciu o integrację edukacji wczesnoszkolnej i nauczania języka angielskiego. Opiera się on na platformie edukacyjnej (e-learningowej), w której treści dwujęzyczne przedstawione są w formie wirtualnej szkoły, podzielonej na poszczególne pracownie: polonistyczną, języka angielskiego, przyrodniczą, matematyczną, informatyczną, techniczną, ekonomiczną, artystyczną, edukacji społecznej oraz sportową.

pracownie.png

W każdej z nich, czekają na dzieci ciekawe informacje na dany temat oraz zadania i gry podzielone na poszczególne poziomy: klasa I, II i III, a także karty pracy, które są przygotowane do wydrukowania. Dodatkowo w każdej pracowni znaleźć można zadania dla dzieci o indywidualnych potrzebach, dla tych, które potrzebują dodatkowych lub zmodyfikowanych zadań ze względu na ich specjalne potrzeby edukacyjne.

Stworzona przez nas innowacyjna obudowa dydaktyczna w postaci platformy e-learningowej jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego pokolenia, uczy uczniów wykorzystywania nowych technologii do celów zdobywania wiedzy i poznawania świata. Umożliwia przedstawienie treści zawartych w podstawie programowej w sposób niezwykle atrakcyjny dla ucznia, co sprawia, że nauka staje się pasjonującą przygodą. Pierwszy etap edukacji jest niezwykle ważnym momentem w życiu dziecka, ponieważ to właśnie wtedy uczeń zdobywa podstawowe umiejętności potrzebne do holistycznego rozwoju. Ponadto, właśnie w tym momencie możliwe jest zachęcenie dziecka do poszukiwań, wzbudzenie w nim zainteresowania światem oraz nim samym. Świat ucznia jest odzwierciedleniem jego rzeczywistości, czasów oraz środowiska, w których się wychowuje. Ważne zatem jest, aby treści zawarte w podstawie programowej, przekazywane były uczniom w sposób dla nich atrakcyjny, tak, aby nauka była dla nich podróżą pełną przygód.

Nasza platforma edukacyjna otwiera przed dziećmi drzwi do dwujęzycznego świata nauki. Połączenie i integracja edukacji wczesnoszkolnej z nauką języka angielskiego wpływa znacząco na intelektualny rozwój młodego człowieka, na jego rozumienie i wyrażanie pojęć, komunikację z rówieśnikami, dorosłymi, a także obywatelami świata. Uczeń dostrzega zjawisko odrębności kulturowej państw świata, dzięki czemu uczy się tolerancji i przyjaźni z „innymi”.

„Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” to atrakcyjny sposób nauki dla uczniów, a także wszechstronne rozwiązanie dla nauczycieli. Platforma może stanowić dla nauczyciela doskonałą skarbnicę pomysłów na wprowadzanie, powtarzanie, utrwalanie materiału, na zadania domowe, zadania dodatkowe w formie projektu. Znajdą w niej Państwo atrakcyjne materiały dydaktyczne, aktywizujące metody i techniki nauczania, a także cele kształcenia i wychowania z opisem sposobów ich osiągania, treści kształcenia z uwzględnieniem osiągnięć uczniów na danym etapie nauki oraz propozycje kryteriów oceny i metod ich sprawdzania.

 

Zapraszamy uczniów i rodziców do współpracy, do spaceru w naszej wirtualnej szkole. Nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych zachęcamy do wdrażania programu „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” oraz wykorzystania platformy e-learningowej na swoich lekcjach.

Korzystanie z programu oraz platformy e-learningowej jest bezpłatne i możliwe zarówno w szkole, jak i w domu.

http://nowoczesnaszkola.com.pl/

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
Art room

PRACOWNIA JĘZYKOWA
English room

PRACOWNIA TECHNICZNA
Technology room

PRACOWNIA MATEMATYCZNA
Maths room

PRACOWNIA EDUKACJI SPOŁECZNEJ
Social studies room

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
I.T. room

PRACOWNIA PRZYRODNICZA
Science room

PRACOWNIA POLONISTYCZNA
Polish room

PRACOWNIA EKONOMICZNA
Economy room

 

Projekt „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” (WND-POKL-03.03.04-00-146/13) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe.

 

 

Kontakt projektu

ul.Piwoniowa 18, 03-740 Warszawa-Choszczówka

tel. (22)743 47 91

E-mail: projektefs@szkola-mentis.edu.pl

Koordynator projektu: Anna Dąbrowska

tel. 609-804-320

Realizacja

logo-mentis.png

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa i Dwujęzyczne Gimnazjum MENTIS

logopass.png

 http://www.passwordit.pl/

Kontakt

Szkoła Podstawowa Mentis
ul. Piwoniowa 18
Warszawa
22 743 47 91, 785 700 555

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis

ul. Słodka 2
03-290 Warszawa (Kobiałka)

Damian Ściseł
dyrektor szkoły przy ul. Słodkiej 2
577-775-410
damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl
Świetlica szkolna
przy ul. Słodkiej 2
533 339 240

Kontakt telefoniczny ze świetlicą szkolną do godziny 18:30

 
Sekretariat
przy ul. Słodkiej 2
Gabriela Dobrzeniecka
695-235-005

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek  8:00 - 16:30
Wtorek  9:00 - 17:00
Środa 8:00 - 15:30
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 15:00

 

Psycholog
w SP przy ul. Słodkiej 2 Małgorzata Wojciechowska

Godziny pracy psychologa w szkole Mentis:

Poniedziałek  8:00 - 11:00
Wtorek  12:30 - 17:30
Środa 12:00 - 17:30 (12;00 - 15:00 dyżur na Piwoniowej), 16:00 - 17:30 konsultacje z rodzicami
Czwartek 09:00 - 15:00
Piątek 7:30 - 14:00 (7:30 - 8:30 konsultacje z rodzicami), 8:30 - 11:30 (dyżur z psychologiem z ul. Piwoniowej)


Kontakt  malgorzata.wojciechowska@szkola-mentis.edu.pl lub Librus

 

 
przejdź do strony SP przy ulicy Słodkiej 2

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis

ul. Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

(22) 743-47-91 693-010-200 biuro@szkola-mentis.edu.pl
Damian Ściseł
Dyrektor
577-775-410
damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl
Michał Kapłon
Wicedyrektor
michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl
Świetlica szkolna
539-777-945
Eliza Gancarz-Gaińska
Psycholog
eliza.gancarz-gainska@szkola-mentis.edu.pl
Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek 07.30 - 14.00
Wtorek 07.30 - 11.30
Środa 09.00 -  17.00
Czwartek 07.30 - 10.00
Piątek 07.30 – 13.30  
 
 
przejdź do strony SP przy ulicy Piwoniowej 18

Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis

ul. Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

(22) 743-47-91 785-700-555 biuro@szkola-mentis.edu.pl
Aneta Stepnowska 
dyrektor szkoły
725-653-323
aneta.stepnowska@szkola-mentis.edu.pl
 
Sekretariat
przy ul. Piwoniowej 18
Katarzyna Mont
785-700-555
(22) 743-47-91

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:10 - 17:00
Wtorek 8:10 - 17:00
Środa 8:10 - 15:20
Czwartek 8:10 - 15:30
Piątek 8:10 - 16:00

Psycholog
w Gimnazjum przy ul. Piwoniowej 18

Godziny pracy:

Wtorek 8:30 - 15:00
Czwartek 11:00 - 17:30

Konsultacje dla Rodziców - Czwartek 16:30 - 17:30

Na indywidualne konsultacje można umówić się również w innym dniu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 
przejdź do strony Dwujęzycznego Gimnazjum MENTIS

Szkoła Języków Obcych Mentis Language Centre

ul.Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

przejdź do strony Language Centre