logo szkoły MentisFundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci „Naprawdę warto”

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych

Martin Luther King Jr.

Każdy najdrobniejszy nawet gest wykonany w stronę drugiego człowieka, każde działanie dla dobra innych ludzi zmienia świat na lepsze. Pragniemy, aby jak najwięcej osób odkryło w sobie radość dzielenia się z innymi, współtworzenia, udzielania wsparcia i pomocy, inspirowania innych nowymi szlachetnymi ideami. Dla nas stanowi to ogromną wartość!

Nasza Fundacja “Naprawdę warto” powstała z potrzeby prowadzenia działań, służących wsparciu transformacji i rozwoju oświaty oraz propagowaniu nowoczesnego modelu edukacyjnego, inspirowanego m.in. ideami Kena Robinsona i Geralda Hütera, a także podejścia do wychowania i komunikacji międzyludzkiej opartego o koncepcje Marshalla Rosenberga i Thomasa Gordona. Przygotowanie dzieci i młodzieży ze wszystkich środowisk do wyzwań jakie niesie za sobą współczesny świat to zadanie wymagające przeformułowania przez rodziców i nauczycieli starego sposobu myślenia na rzecz odkrycia prawdziwej natury edukacji i jej celów: poznawania świata, fascynacji jego nieograniczonymi możliwościami, entuzjastycznego poszukiwania i odkrywania tego, co nowe i nieznane, zapału i radości tworzenia. 

Celem Fundacji jest prowadzenie różnorodnej działalności w zakresie tworzenia środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dzieci, wyrównywania szans edukacyjnych, ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ratowania życia dzieci.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy i darczyńców!

Zgodnie ze statutem Fundacja „Naprawdę warto” realizuje swoje cele poprzez działania polegające na:

 1. organizowaniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu dla dzieci i młodzieży: szkolnych i pozaszkolnych form wszechstronnej edukacji, zajęć artystycznych, sportowych, naukowych, zajęć rozwijających zainteresowania i pasje;
 2. tworzeniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu świetlic, klubów i miejsc umożliwiających dzieciom i młodzieży aktywne spędzanie czasu;
 3. organizowaniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu wyjazdów krajowych i zagranicznych dla dzieci i młodzieży;
 4. prowadzeniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu aktywności oświatowej, pedagogicznej i wychowawczej;
 5. tworzeniu warunków umożliwiających wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, pozwalających dzieciom i młodzieży zdobyć́ wykształcenie na wysokim poziomie, rozwijać́ kluczowe kompetencje, wzmacniać́ osobisty rozwój, a także odkrywać́ i kształtować́ naturalne talenty i zainteresowania;
 6. organizowaniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu programów podnoszących jakość́ i atrakcyjność́ metod nauczania dzieci i młodzieży oraz różnorodnych form kształcenia nauczycieli i pedagogów, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz kształtowanie umiejętności otoczenia fachową opieką dzieci i młodzież̇ w procesie edukacyjno- wychowawczym;
 7. przyznawaniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży: - stypendium naukowe – stypendium za wysokie wyniki w nauce lub za inne szczególne osiągniecia,- stypendium socjalne - forma pomocy materialnej skierowana do najuboższych rodzin;
 8. organizowaniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu szkoleń́, kursów i warsztatów z zakresu edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży, skierowanych do rodziców i nauczycieli, a także szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji z zakresu dwujęzyczności i wielojęzyczności;
 9. propagowaniu dwujęzyczności i wielojęzyczności poprzez kampanie społeczne między innymi w mediach takich jak radio, prasa, telewizja, Internet;
 10. organizowaniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu konferencji, sympozjów, kursów, a także tworzeniu portali internetowych i forów dyskusyjnych na temat wychowania i praw dzieci i młodzieży;
 11. prowadzeniu działalności propagującej wśród rodziców i nauczycieli podejście do wychowania zgodne z koncepcją Thomasa Gordona oraz Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga;
 12. pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia;
 13. organizowaniu akcji pomocy dzieciom i młodzieży z udziałem innych podmiotów;
 14. współpracy oraz wspieraniu organizacyjnym, rzeczowym i finansowym podmiotów prowadzących działalność́ w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 15. prowadzeniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu działalności propagującej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia;
 16. prowadzeniu działalności służącej propagowaniu kultury i sztuki oraz czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 17. prowadzeniu oraz finansowaniu lub współfinansowaniu badań naukowych, których celem jest zwiększanie jakości edukacji dzieci i młodzieży oraz przyczynianie się̨ do zmian w systemie edukacji;
 18. tworzeniu, prowadzeniu oraz finansowaniu lub współfinansowanie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także przedszkoli, jeżeli będzie to dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa i po spełnieniu wymaganych przez prawo warunków.

 

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI

I MŁODZIEŻY "NAPRAWDĘ WARTO"

 logo.jpg

 

Numer KRS: 0000604414 Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

NIP: 5242795359

UL.SŁODKA 2

03-290 WARSZAWA, POLSKA

 

Raiffeisen Polbank

56 1750 0012 0000 0000 4003 1383

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Mentis
ul. Piwoniowa 18
Warszawa
22 743 47 91, 785 700 555

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis

ul. Słodka 2
03-290 Warszawa (Kobiałka)

Damian Ściseł
dyrektor szkoły przy ul. Słodkiej 2
577-775-410
damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl
Świetlica szkolna
przy ul. Słodkiej 2
533 339 240

Kontakt telefoniczny ze świetlicą szkolną do godziny 18:30

 
Sekretariat
przy ul. Słodkiej 2
Gabriela Dobrzeniecka
695-235-005

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek  8:00 - 16:30
Wtorek  9:00 - 17:00
Środa 8:00 - 15:30
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 15:00

 

Psycholog
w SP przy ul. Słodkiej 2 Małgorzata Wojciechowska

Godziny pracy psychologa w szkole Mentis:

Poniedziałek  8:00 - 11:00
Wtorek  12:30 - 17:30
Środa 12:00 - 17:30 (12;00 - 15:00 dyżur na Piwoniowej), 16:00 - 17:30 konsultacje z rodzicami
Czwartek 09:00 - 15:00
Piątek 7:30 - 14:00 (7:30 - 8:30 konsultacje z rodzicami), 8:30 - 11:30 (dyżur z psychologiem z ul. Piwoniowej)


Kontakt  malgorzata.wojciechowska@szkola-mentis.edu.pl lub Librus

 

 
przejdź do strony SP przy ulicy Słodkiej 2

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis

ul. Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

(22) 743-47-91 693-010-200 biuro@szkola-mentis.edu.pl
Damian Ściseł
Dyrektor
577-775-410
damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl
Michał Kapłon
Wicedyrektor
michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl
Świetlica szkolna
539-777-945
Eliza Gancarz-Gaińska
Psycholog
eliza.gancarz-gainska@szkola-mentis.edu.pl
Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek 07.30 - 14.00
Wtorek 07.30 - 11.30
Środa 09.00 -  17.00
Czwartek 07.30 - 10.00
Piątek 07.30 – 13.30  
 
 
przejdź do strony SP przy ulicy Piwoniowej 18

Dwujęzyczne Gimnazjum Mentis

ul. Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

(22) 743-47-91 785-700-555 biuro@szkola-mentis.edu.pl
Aneta Stepnowska 
dyrektor szkoły
725-653-323
aneta.stepnowska@szkola-mentis.edu.pl
 
Sekretariat
przy ul. Piwoniowej 18
Katarzyna Mont
785-700-555
(22) 743-47-91

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:10 - 17:00
Wtorek 8:10 - 17:00
Środa 8:10 - 15:20
Czwartek 8:10 - 15:30
Piątek 8:10 - 16:00

Psycholog
w Gimnazjum przy ul. Piwoniowej 18

Godziny pracy:

Wtorek 8:30 - 15:00
Czwartek 11:00 - 17:30

Konsultacje dla Rodziców - Czwartek 16:30 - 17:30

Na indywidualne konsultacje można umówić się również w innym dniu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 
przejdź do strony Dwujęzycznego Gimnazjum MENTIS

Szkoła Języków Obcych Mentis Language Centre

ul.Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

przejdź do strony Language Centre