Katarzyna Bartosiak

Trening kreatywnego myślenia z elementami plastyki

Klasy 1-3

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających dużą pomysłowość, oryginalność myślenia, a także wrażliwość intelektualną.  Dzieci stają się pewniejsze siebie, bardziej otwarte na nowe pomysły, na ludzi, nowe sytuacje. Zajęcia  zawierają w sobie  ćwiczenia uaktywniające i rozwijające kreatywność i twórcze podejście do problemów. Uczniowie uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań.