prowadzący: Maria Asman

Szkolne Koło Teatralne (SzKoT) – klasy IV-VIII

 

SzKoT to propozycja koła zainteresowań dla klas IV-VIII. Zajęcia odbywają się w dwugodzinnym bloku raz w tygodniu, po zakończeniu lekcji. Oprócz udziału w rozmaitych konkursach, festiwalach i przeglądach, ideą przewodnią Szkolnego Koła Teatralnego jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, umiejętności walki z tremą oraz otwarcie na drugiego człowieka. W trakcie zajęć odbywają się nie tylko próby do przygotowywanych przez Koło spektakli, ale także liczne ćwiczenia aktorskie – od logopedycznych po te, które doskonalą orientację sceniczną i in. Istotne jest, że każdy członek Koła jest nie tylko aktorem – w miarę swoich predyspozycji i chęci może także zaangażować się w pozostałe aktywności teatralne (tworzenie scenografii, projektowanie kostiumów, pisanie scenariuszy czy podkładów muzycznych, tworzenie choreografii itd.).