Prowadzący: Grzegorz Adaszewski

Koło informatyczne

”Matrix” (kl. 1-3), (kl. 4-6)

Główny celem koła informatycznego jest umożliwić zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Kiedy to się robi najprościej? Oczywiście w trakcie zabawy! Do zadań każdego uczestnika koła będzie uczestniczyć w zabawie, która przy okazji będzie nauką. Umiejętność efektywnego i często też efektownego posługiwania się komputerem i dostępnym oprogramowaniem umożliwia prawidłową socjalizację w szybko rozwijającym się e-środowisku. Ponadto uczestnictwo w zajęciach jest doskonałym miejsce do rozwoju starych zainteresowań i zdobyciu nowych, a także umożliwia rozwój zdolności poznawczych i kierunkowych uczniów .Jakie więc korzyści przynosi uczniom poszerzenia wiedzy informatycznej? Nabycie umiejętności wyszukiwania niezbędnych informacji( w tym potrzebnych do innych przedmiotów). Umożliwi patrzenie na komputer jako źródło wielu zastosowań(nie tylko gry komputerowe). Umożliwi poznanie uczniów z innych klas i integracje środowiska szkolnego. Może być swoistym nośnikiem wiedzy o świecie materialnym i niematerialnym(świat wartości).

„Nigdy nie dowiemy się co jest dobre dla dziecka jeśli nie potrafimy spojrzeć na to z jego perspektywy”