Prowadzący: Damian Ściseł

Koło historyczne

"Asterix"(kl. 3)

”Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowane” (kl. 4-6)

Program zajęć kółka historycznego przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju oraz swojej „małej ojczyzny”. Podczas zajęć uczniowie będą poznawać warsztat pracy historyka i przygotowywać się do udziału w konkursach historycznych poprzez zgłębianie zagadnień przeszłości. Celem koła historycznego jest także sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie z jednym z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

Cele ogólne zajęć:

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych.

 

Cele koła "Asterix"

Głównym celem tegoż programu jest rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnienie historii własnego regionu oraz rozbudzanie ich ogólnej ciekawości poznawczej. Realizacja programu pomoże wybranym uczniom rozwijać umiejętność pracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi i różnych typów źródeł historycznych. Na zajęcia te przeznaczę jedną godzinę tygodniowo. Uczniowie na zajęciach będą poznawali historię swojego regionu, rozbudzali swój patriotyzm do naszej ojczyzny oraz do „małej ojczyzny”. Uczniowie będą przygotowywali się do konkursów historycznych oraz pracowali indywidualnie i w grupach rozwijając umiejętność oceniania i szanowania swoich własnych i kolegów osiągnięć, przełamywania nieśmiałości i tremy.