Prowadząca: Katarzyna Sokal

(kl. 1-3)

„Akademia przedsiębiorczości” to zajęcia, które mają na celu odkryć i rozwijać talenty organizatorskie, przedsiębiorczość, kreatywność i pomysłowość wśród dzieci. Jej zadaniem jest nauczyć młodego człowieka szeroko pojętej zaradności, przygotowując go do życia w społeczeństwie.
Na zajęciach uczniowie poznają cechy młodego przedsiębiorcy, ciekawe zawody, wartość pieniądza oraz elementy gospodarowania. Pracować będą nad umiejętnością dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, planowania i konsekwentnego dążenia do celu. Nauczą się brać odpowiedzialność za swoje decyzje, rozwiązywać konflikty oraz budować swój sukces. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i ekonomicznej.