Koło tenisa

Tenis jest jedną z form ruchu, która pozwala nam na relaks, wyładowanie emocji, zmierzenie się ze znajomymi. W zależności od predyspozycji ruchowych i wolicjonalnych uczymy się grać długie dokładne wymiany, lub agresywne - szybsze. Im wcześniej rozpoczniemy inicjację z tenisem, tym lepiej rozwinie się nasza koordynacja, poprawi wydolność oraz ogólna sprawność motoryczna. Naukę gry w tenisa można zacząć w każdym wieku. Najmłodsi adepci mają 4-5 lat. Trenerzy dostosowują intensywność i przebieg treningu do wieku, stopnia zaawansowania, a także biorą pod uwagę przebyte urazy, kontuzje i inne aspekty wpływające na jakość gry. Treningi tenisa działają ogólnorozwojowo, wpływają korzystnie na rozwój psychoruchowy i emocjonalny.

Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe i umiejętności. Na jednego trenera przypada maksymalnie 6-8 osób. Czas trwania zajęć to minimum 45 min. Zajęcia mogą być wydłużone do 60 minut. Zależy to od możliwości i kondycji fizycznej dzieci. Zajęcia prowadzone są na obiekcie sportowym „Ganador Sport” przy ul. Płochocińskiej 97B w Warszawie przez wykwalifikowaną kadrę trenerów. W ramach prowadzenia zajęć dla szkoły MENTIS głównym trenerem jest Michał Magdziarz.

Dzieci powinny mieć na sobie ubiór sportowy: dres lub krótkie spodenki i t-shirt. Pozostałe akcesoria do nauki gry w tenisa zapewnia organizator zajęć.

W przypadku chęci zakupu sprzętu, trenerzy pomogą w jego doborze. Na zajęcia dzieci i młodzież jest dowożona naszymi firmowymi pojazdami. Obecnie dysponujemy trzema 9-osobowymi busami oraz kilkoma 7-osobowymi vanami.

Dbając o bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonywanych usług każdy samochód wyposażony jest w atestowane foteliki oraz oznaczenia „przewóz dzieci”.

Program zajęć:

Zapoznanie się z zasadami i regułami panującymi na korcie tenisowym

Nauka poprawnego rozgrzewania się

Gry i zabawy oswajające z piłką i rakietą

Nauka różnych stylów poruszania się

Nauka kozłowania piłki

Nauka uderzenia forehand’em

Nauka uderzenia backhand’em

Nauka wprowadzenia piłki do gry

Rozgrywka z trenerem

Rozgrywka z innymi ćwiczącymi

Gra na punkty