Koło "Love dance academy"

Naszym głównym kierunkiem działalności jest szeroko pojęta nauka tańca, a w przypadku najmłodszych uczestników rozwijanie koordynacji ruchowej i rytmiki. Aktywność ruchowa podnosi ogólną sprawność fizyczną i rozwój motoryki, dlatego kładziemy nacisk na kształcenie poprzez zabawę, rozwój muzykalności oraz umiejętność współdziałania w grupie. Zajęcia, które prowadzimy dla dzieci i młodzieży:

Pop Dance

Disco Dance

Show Dance

Jazz

Modern

Musical Dance

Hip-Hop

Street Dance

Baby Dance

Love Dance Academy daje możliwość rozwoju tanecznego na różnych poziomach zaawansowania. Dzieci z grup początkujących pracują nad koncentracją uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Reagują ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany rytmiczne w taktach. Grupy średnio zaawansowane doskonalą zdobyte umiejętności konfrontując je z innymi zespołami na turniejach i konkursach tanecznych. Grupy zaawansowane to formacje taneczne przygotowujące się do ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów tanecznych. Aby dołączyć do formacji należy przejść casting kwalifikujący. Zajęcia prowadzimy na terenie Warszawy i okolic, w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach. Współpracujemy również z przedszkolami, aby już w najmłodszych pociechach zaszczepić nowe pasje i miłość do tańca.