Prowadzący: Marcin Węclewski

Koło "Perkusja"

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z budową, przeznaczeniem oraz możliwościami technicznymi instrumentów takich jak: (zestaw perkusyjny, djembe, tamburyn, shaker, klawesy, bongosy, marakasy i tom-tomy). Spotkania będą okazją do zespołowego budowania grupy muzycznej, której głównym celem będzie dobra zabawa i nauka rytmicznego grania.