Prowadzący: Michał Kapłon

Koło piłki nożnej

„Piłka nożna ” (kl. 1-3), (kl 4-6)

Zajęcia z piłki nożnej dedykowane są wszystkim młodym pasjonatom tej najpopularniejszej na świecie dyscypliny sportu.W czasie zajęć uczniowie doskonalą elementy techniczne i taktyczne z zakresu piłki nożnej. Rozwijają swoje cechy motoryczne oraz wzbogacają wiadomości w zakresie przepisów gry oraz sędziowania. Wspólna gra pozwala im rywalizować w duchu zasady Fair play.

Zajęcia z piłki nożnej prowadzone są na boisku przyszkolnym oraz na sali gimnastycznej.