Prowadzący: Michał Kapłon

Koło sportowe

„Koło sportowe ” (kl. 1-3), (kl 4-6)

Zajęcia z koła sportowego skierowane są dla dzieci chcących podnieść swoją sprawność fizyczną, rozwinąć zamiłowanie do sportu i szeroko rozumianej rekreacji ruchowej.

Celem koła sportowego jest podniesienie sprawności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia wśród młodych osób, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, nerwice, choroby układu krążenia, układu narządów aparatu ruchowego), nauka prowadzenia walki sportowej w duchu zasady fair play.

W ramach koła sportowego prowadzone będą:

- gry i zabawy sportowe

- nauka i doskonalenie różnych elementów taktycznych i technicznych w grach drużynowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, dwa ognie)

- nauka i doskonalenie różnych elementów gimnastycznych

Miejscem odbywania się zajęć będzie szkolna sala gimnastyczna oraz teren przyszkolny (boisko trawiaste).