Prowadząca: Jola Gajda

Koło kuratoryjne

Koło kuratoryjne (kl. 5-6)

Głownym celem zajęć jest rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań matematyką oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 
W ramach koła uczniowie rozwiązują ciekawe zadania konkursowe mają możliwość sprawdzania i uzasadniania słuszności wybranej metody prowadzącej do prawidłowego rozwiązania zadania, wykorzystują inwencję własną i są zachęcani do poszukiwania różnych sposobów rozwiązywania zadania.
Przygotowanie do kuratoryjnego konkursu z matematyki - od pierwszych zajęć, realizowanie tematyki z klasy 6 obowiązującej na poszczególnych etapach konkursu. Wymagana jest systematyczność uczestnictwa w zajęciach.