Prowadząca: Barbara Kiriew

Dekoratoria

"Dekoratoria" - klasy 1-3

Celem zajęć jest kształtowanie percepcji wizualnej ucznia, zdobywanie umiejętności posługiwania się podstawowymi środkami przekazu plastycznego, aby mógł wyrazić własne przemyślenia, obserwacje, przeżycia i nastroje, rozwijanie potrzeby estetycznego kształtowania najbliższego otoczenia w którym przebywa oraz doskonalenie posiadanych umiejętności plastycznych. Dzieci podczas tych zajęć poznają różne techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię i zachęcające do kreatywnego myślenia poprzez wykorzystanie różnorodnych i nietypowych materiałów plastycznych. Wizualnym efektem podejmowanych zadań, prac i projektów będzie przygotowanie przeróżnych elementów dekoracyjnych, które wzbogacą i ozdobią nie tylko domowe wnętrza, ale nabiorą większego znaczenia i staną się przydatne w różnych dziedzinach życia. Systematycznie będziemy rozwijać i doskonalić zdolności manualne dzieci oraz wydobywać ich cały potencjał twórczych aspiracji. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do osiągania przez uczniów wielu osobistych sukcesów.