NAUCZYCIEL: MONIKA MOSKIEWICZ-RACHWAŁ

KOŁO TANECZNO-JĘZYKOWE ‘EXPLORE ENGLISH IN DANCE”

KLASY: III-VI

 

Koło taneczno, językowe ‘Explore English in Dance’, przeznaczone będzie dla klas od III do VI. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Na zajęciach uczniowie poznają rożne techniki różnych stylów tanecznych, ich podstawowe kroki, rytm melodii oraz tempo, jak również nauczą się krótkich układów z każdej tematyki tanecznej.