Prowadząca: Paweł Grabias

Klub młodego autora

„Memory” (kl. 4-6)

Na naszych zajęciach uczniowie dowiedzą się że język niemiecki jest super! Będziemy uczyć się języka niemieckiego poprzez zabawy, gry, piosenki , kolędy. Poznamy także ciekawostki i ważne informacje na temat krajów niemieckojęzycznych (położenie geograficzne, największe miasta: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu  - praca z mapą i tablicą multimedialną). Na kółku uczniowie będą także samodzielnie tworzyć  gry dydaktyczne  planszowe, karty do „Memory”, Domino.  Będziemy także śpiewać wiele piosenek niemieckojęzycznych