Prowadzący: Andrzej Stachowicz

Klub sportowych gier

„Olimpijczyk ” (kl. 1-3), (kl 4-6)

Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność.
Program kładzie nacisk na aktywizowanie uczniów poprzez zabawę, wyzwalanie u uczniowskich zdrowej rywalizacji sportowej, kształtowanie umiejętności ruchowych oraz rozwijanie zainteresowań w takich dyscyplinach jak:
Piłka Siatkowa
Koszykówka
Piłka Nożna
Lekkoatletyka
Biegi Terenowe
 Jego celem jest zwiększanie sprawności fizycznej dzieci. Wyniki i zadania przewidziane do realizacji to posiadanie wiedzy oraz kształtowanie cech motorycznych poprzez aktywny udział w grach i zabawach sportowych.