Prowadzący: Michał Kapłon

Klub sportowy

„Siła ducha ” (kl. 1-3), (kl 4-6)

W czasie zajęć pragniemy rozbudzić w dzieciach zainteresowanie aktywnością ruchową, a co za tym idzie podniesienie ich sprawności fizycznej. Promowanie zdrowego trybu życia pomoże nam zapobiec chorobom cywilizacyjnym oraz wyrobić nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu wśród naszych uczniów. Dominującą formą prowadzenia zajęć będzie forma grupowa, gdzie uczniowie mogą rozwijać umiejętność współdziałania w zespole oraz brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nadrzędną zasadą w naszym klubie będzie prowadzenie walki sportowej w duchu zasady fair play.
W ramach koła sportowego prowadzone będą:
- gry i zabawy sportowe,
- nauka i doskonalenie różnych elementów taktycznych i technicznych w grach drużynowych
- nauka i doskonalenie różnych elementów gimnastycznych
Miejscem odbywania się zajęć będzie szkolna sala gimnastyczna oraz boisko szkolne.