Prowadzący: Damian Ściseł

Klub historyczny

”Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowane” „Asterix” (kl. 3) „Histolandia” (kl. 4-6) 

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnienie historii własnego regionu oraz rozbudzanie ich ogólnej ciekawości poznawczej. rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz korzystanie z wiedzy innych ludzi i różnych typów źródeł historycznych. Uczniowie na zajęciach będą poznawali historię swojego regionu, rozbudzali swój patriotyzm do naszej ojczyzny oraz do „małej ojczyzny”. Uczniowie będą przygotowywali się do konkursów historycznych oraz pracowali indywidualnie i w grupach rozwijając umiejętność oceniania i szanowania swoich własnych i kolegów osiągnięć, przełamywania nieśmiałości i tremy.

Celem funkcjonowania koła historycznego w naszej szkole jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w okresie rozwijania się i kształtowania u nich różnych zainteresowań, osobowości, charakteru i postaw życiowych poprzez eksponowanie ich indywidualnych możliwości i umiejętności, pobudzenie aktywności zarówno intelektualnej jak i twórczej, kształtowanie wrażliwości historycznej i umiejętności przyswajania treści historycznych, rozwijanie postawy badawczej dzięki różnym formom działalności, których celem jest poszukiwanie rozwiązania zadanego przez nauczyciela problemu. Pozwala to na pogłębienie wśród uczniów zamiłowania do historii.